UOKiK wydaje zgodę dla PHN S.A.

W dniu 5 stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Polski Holding Nieruchomości S.A. kontroli nad spółką świadczącą usługi generalnego wykonawstwa. Obecnie pomiędzy PHN S.A. a udziałowcem spółki trwają negocjacje dotyczące szczegółowych warunków dokonania transakcji.

Spółka, której udziały mają być przedmiotem transakcji, prowadzi działalność obejmującą m.in. usługi budowlano-montażowe na zasadzie generalnego wykonawstwa. Nabycie udziałów ww. spółki ma nastąpić po uzyskaniu zgód korporacyjnych oraz zakończeniu trwających negocjacji dotyczących uzgodnienia wszelkich warunków transakcji.

Dokonanie transakcji to kolejny krok w ramach realizacji Strategii Grupy Kapitałowej PHN na lata 2017-2023, która zakłada m.in., że poprzez akwizycję mogą zostać pozyskane kluczowe kompetencje, które dotychczas Spółka realizowała za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych. Zgodnie z harmonogramem finalizacja przedmiotowej transakcji powinna nastąpić jeszcze w tym roku.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.