PHN planuje inwestycje za 4 mld zł

Planowane przez PHN przy ul. Hryniewickiego w Gdyni centrum handlowe, budynki biurowe i osiedle mieszkaniowe mają pochłonąć 1,25 mld zł

Polski Holding Nieruchomości planuje przeprowadzenie w najbliższych latach inwestycji za ok. 4 mld zł. Większość projektów dotyczy rynku nieruchomości komercyjnych.

Program inwestycyjny grupy PHN został zaprezentowany w prospekcie emisyjnym opublikowanym 23 stycznia 2013 r. Zgodnie z przyjętą strategią planowane inwestycje obejmują obecnie kilkanaście potencjalnych projektów komercyjnych polegających na zabudowie działek lub zastąpieniu istniejących obiektów nowymi projektami inwestycyjnymi. Spółka zastrzega, że wiele z tych założeń ma charakter wstępny i może ulec zmianie. PHN podkreśla też, że w większości przypadków nie posiada wszystkich zezwoleń, zgód i innych decyzji administracyjnych wymaganych dla realizacji planowanych projektów komercyjnych.

Aktualnie realizowane inwestycje PHN, niezwiązane z działalnością deweloperską, dotyczą przede wszystkim:
- Biurowca Foksal 10A w Warszawie. Spółka zakłada, że łączne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 30 mln zł.
- Biurowca Rakowiecka 19 w Warszawie (GLA) około 1820 mkw).  Spółka zakłada, że łączne nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 11 mln zł.
- Grupa PHN uczestniczy również w realizacji parku logistyczno-przemysłowego we Wrocławiu (Psie Pole) w ramach wspólnego przedsięwzięcia z Segro. W 2012 roku Grupa wniosła aport o wartości 17,8 mln zł. Wszystkie nakłady inwestycyjne związane z realizowaniem projektu komercyjnego będą ponoszone przez partnera joint venture. Projekt jest realizowany w trzech fazach, w ramach których zostaną wybudowane obiekty o planowanej powierzchni użytkowej, odpowiednio, ok. 6,5 tys., 13 tys. i 19 tys. mkw. Grupa nie wyklucza rozszerzenia wspólnego przedsięwzięcia na pozostałą część gruntu po zakończeniu komercjalizacji powyższych trzech faz.

Inwestycje mieszkaniowe, które Grupa PHN aktualnie realizuje:
- Parzniew II – spółka zakłada, że łączne nakłady na inwestycję wyniosą ok. 135,1 mln zł.
- Okrzei 18 w Warszawie. Projekt mieszkaniowy, którego budowa ma się rozpocząć w lipcu 2013 r. Łączne nakłady na inwestycję mają wynieść ok. 21 mln zł.

Inwestycje w planach:
- PHN Tower przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie. W miejscu leciwego biurowca stojącego na gruncie o powierzchni ok. 0,6 ha, PHN planuje wieżowiec biurowy o powierzchni najmu brutto (GLA) ok. 43,8 tys. mkw. Rozpoczęcie budowy ma nastąpićw III kw. 2014 r. Spółka zakłada, że łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2017 r., wyniosą ok. 550 mln zł.
- Biurowiec przy ul. Domaniewskiej 37c w Warszawie. Grupa planuje na działce o powierzchni około 1,3 ha budowę 7-kondygnacyjnego biurowca o powierzchni najmu brutto (GLA) około 28,8 tys. mkw. Łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2015 r., wyniosą ok. 181,5 mln zł. Grupa planuje rozpocząć budowę w II kw. 2014 r.

- Centrum wystawienniczo-handlowe przy ul. Bartyckiej w Warszawie. Grupa planuje na działce o powierzchni ok. 7,6 ha wybudować kompleks wystawienniczo-handlowy z zapleczem usługowym o szacunkowej powierzchni najmu brutto (GLA) ok. 68,7 tys mkw. Projekt ma być realizowany w dwóch fazach. Spółka zakłada, że łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2017 r., wyniosą ok. 543 mln zł. Grupa planuje rozpocząć pierwszą fazę budowy w 2014 r., a drugą w 2016 r.

- Centrum handlowo-usługowe w Lućmierzu oraz centrum przemysłowo-magazynowe Lućmierz koło Łodzi. Grupa planuje na działkach o powierzchni ok. 10 ha (będącej częścią nieruchomości o powierzchni ok. 44 ha) budowę obiektów o funkcji handlowo- usługowej. Powierzchnia najmu brutto (GLA) to 40 tys. mkw. Grupa planuje rozpocząć budowę w II kw. 2015 r. Łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2018 r., wyniosą ok. 424 mln zł.

- Centrum handlowo-usługowe Lewandów w Warszawie. PHN planuje rozpocząć budowę inwestycji w II kw. 2014 r. Spółka zakłada, że oczekiwane łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2018 r., wyniosą ok. 268 mln zł.

- Nowe biurowce przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Na gruncie o powierzchni ok. 0,95 ha, planowany jest dwufazowy projekt. W pierwszym etapie, w miejscu istniejącego parkingu przed biurowcem Intraco, zakłada się wybudowanie 6-8 kondygnacyjnego biurowca o powierzchni najmu w części biurowej brutto (GLA) wynoszącej ok. 8,8 tys. mkw., a w części usługowej – ok. 1,4 tys. mkw. W drugim etapie inwestycji rozważana jest rozbiórka obecnego biurowca Intraco, a następnie budowa nowego wysokościowego biurowca o powierzchni najmu brutto (GLA): w części biurowej wynoszącej około 25,6 tys. mkw., a w części usługowej - ok. 2,2 tys. mkw. PHN planuje rozpocząć budowę I fazy w IV kw. 2013 r., a rozpoczęcie budowy II fazy rozważane jest w II kw. 2016 r. Spółka zakłada, że oczekiwane łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2019 r., wyniosą ok. 270 mln zł.

- Zespół budynków biurowych lub centrum handlowe przy al. Wilanowskiej 372 w Warszawie. Na działce o powierzchni ok. 1,29 ha planowana jest budowa (etapami) dwóch 6-kondygnacyjnych biurowców o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) ok. 27,5 tys. mkw. Alternatywnym rozwiązaniem wymagającym zmiany miejscowego planu zagospodarowania terenu jest wybudowanie budynku handlowo-usługowego o powierzchni najmu brutto (GLA) ok. 30 tys. mkw. Grupa planuje rozpocząć budowę I fazy ewentualnego projektu biurowego w III kw. 2016 r., natomiast budowa II fazy rozpoczęłaby się w IV kw.2017 r. W przypadku alternatywnego projektu handlowo-usługowego PHN planuje rozpocząć budowę w IV kw.2015 r. Spółka zakłada, że łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione, to odpowiednio do końca 2018 r. (biura) lub 2017 r.(handel), wyniosą odpowiednio ok. 176 mln zł (biura) lub 242 mln zł (handel).

- Centrum handlowe, budynki biurowe i osiedle mieszkaniowe przy ul. Hryniewickiego w Gdyni. Na działce o powierzchni ok. 10,13 ha planowany jest kompleks usługowo-handlowo-biurowo-mieszkalny z zapleczem usługowym o szacunkowej powierzchni najmu brutto (GLA) ok. 70,7 tys. mkw. oraz 121,7tys mkw. PUM. Projekt Ma być realizowany w kilku fazach. Spółka zakłada, że łączne nakłady inwestycyjne, które mają zostać poniesione do końca 2023 r., wyniosą ok. 1,25 mld zł. Grupa planuje rozpocząć budowę I fazy projektu biurowego w I kw. 2015 r., natomiast budowa II fazy ma rozpocząć się w IV kw. 2017 r. Start III fazy projektu biurowego planowany jest na I kw. 2021 r.

Grupa zamierza realizować najważniejsze projekty komercyjne w ramach wspólnych przedsięwzięć z partnerami joint venture. PHN przewiduje, że nakłady inwestycyjne związane z poszczególnymi projektami komercyjnymi będą ponoszone przez grupę oraz przez jej partnerów joint venture. Grupa PHN zamierza finansować swoje przyszłe wydatki inwestycyjne, łącznie z inwestycjami opisanymi powyżej, głównie z własnych środków uzyskanych z działalności operacyjnej, jak również dzięki wykorzystaniu finansowania dłużnego.

Źródło: Prospekt emisyjny PHN

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.