Segro – bardzo dobre pierwsze półrocze

Tulipan Park, Warszawa

Segro opublikowało wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2011 roku. Grupa osiągnęła 20,2 miliona funtów rocznego przychodu z tytułu najmu istniejących powierzchni biznesowych oraz z tytułu umów typu pre-let na powierzchnie, które będą dostarczone w kolejnych okresach (w pierwszym półroczu 2010 r. dochód ten wynosił 19,8 mln funtów).

Znacząco wzrósł poziom retencji klientów, z 58 proc. do 74 proc., zaś zwroty powierzchni obniżyły się o 32 proc. (13,1 mln funtów utraconego przychodu ze zwrotu powierzchni, dla porównania w pierwszym półroczu 2010 r. - 19,2 miliona funtów). Poziom pustostanów obniżył się do 11,4 proc. versus 12proc.  w grudniu 2010 r. i  14 proc. w czerwcu 2010 r.

Łączne wydatki kapitałowe na 29 projektów ukończonych, będących w trakcie budowy lub zakontraktowanych osiągnęły wartość 205 milionów funtów; projekty generują roczny przychód z najmu o wartości około 24 milionów funtów, z czego 75 proc. przypada na powierzchnie wynajęte lub objęte umowami typu pre-let.

Komentując wyniki finansowe, David Sleath, Chief Executive powiedział: Na tle wolno odradzającego się rynku najemców, w naszych działaniach skoncentrowaliśmy się na rozwiązaniach zapewniających wysoką efektywność operacyjną. Celami, które sobie postawiliśmy było zatrzymywanie klientów w ramach naszych parków, dalszy wynajem powierzchni, ścisła kontrola kosztów oraz rozwój w zakresie umów przed najmu. Nasze dobre tegoroczne wyniki są dowodem na właściwe ulokowanie naszych aktywów oraz ich wysoką jakość. Nie sposób też w tym momencie pominąć zaangażowania naszych pracowników - ich wytężona praca i skoncentrowanie się na potrzebach klientów bez wątpienia przyczyniły się do sukcesu firmy. 

Pamiętamy o szerszych uwarunkowaniach, które mają wpływ na rynki w obecnym czasie. Ze względu na duży poziom ryzyka w kwestiach ekonomicznych i finansowych szczególnie rozważnie podchodzimy do prowadzenie wszystkich przedsięwzięć. Z tego względu jestem bardzo zadowolony z wyników, które osiągnęliśmy w pierwszej połowie tego roku.Jestem również pewny, że Segro nadal będzie zyskiwać wzrost efektywności operacyjnej – dodaje David Sleth, Chief Executive.

Głównym celem firmy w Europie kontynentalnej jest utrzymanie wyników operacyjnych oraz ujednolicenie portfela projektów skupiających się w dużych miastach i centrach biznesowych.Krajami, którymi firma szczególnie się interesuje, upatrując w nich duży potencjał rozwojowy są: Niemcy, Francja, Polska oraz kraje Beneluxu. Zasoby SEGRO w Polsce stanowią około 16 proc. portfela firmy w Europie Kontynentalnej i obejmują ponad 486 100 mkw. powierzchni biznesowej

Włączając nowe projekty zakontraktowane w pierwszych 6 miesiącach 2011 r. Segro zawarło transakcje na ponad 100 000 mkw. powierzchni biznesowej w Warszawie, Poznaniu, Strykowie i rejonie śląskim. Kontrakty obejmowały m.in.dostarczenie 9 700 mkw. powierzchni produkcyjnej i magazynowej w Gliwicach wybudowanej na potrzeby firmy HL Display. Firmie udało się również podpisać 3 kontrakty na wynajęcie powierzchni biznesowej w następnej fazie gliwickiego parku. Ponadto firma planuje dwie budowy w Tychach. Pierwsza z nich, to wznoszony właśnie budynek o powierzchni 17 000 mkw., który został objęty w 68 proc. umowami przed najmu oraz budynek będący drugą fazą, 18 900 mkw. w pełni objęty umową przed najmu.

Współczynnik powierzchni niewynajętych w Polsce w projektach Segro wynosi 3,4 proc. i jest niezwykle korzystny w porównaniu do współczynnika odnotowywanego na rynku, który wynosi 14 proc. Średni poziom czynszów był o 2 proc. niższy od ERV z grudnia 2010 r. 

Inne znaczące transakcje najmu w pierwszej połowie roku obejmują m.in. w Warszawie: 8 200 mkw. dla firmy Action SA, 6 500 dla PepsiC oraz 2 900 mkw. dla NAVO, a także 2 200 mkw. dla SWM-Poland w Strykowie. Łączenie, Segro zawarło 138 nowych umów najmu, z czego 38 w Europie Kontynentalnej. 

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.