Nowy członek rady nadzorczej w PHN

1 października 2013 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie PHN powołało do składu rady nadzorczej spółki Antoniego Leonika.

Antoni Leonik posiada ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu przedsięwzięciami z zakresu bankowości, funduszy inwestycyjnych, zarządzania aktywami, ubezpieczeń oraz finansowania nieruchomości. Był prezesem zarządu PKO/Credit Suisse SA, dyrektorem generalnym banku SEB SA - Oddział w Polsce, pełnił funkcje managerskie w HSBC, Credit Suisse, Allianz i Creditanstalt. Prowadził międzynarodowe projekty fuzji i przejęć, zdobył doświadczenie w restrukturyzacji firm, zarządzaniu zmianą, tworzeniu spółek celowych, a także w sekurytyzacji.

Leonik zarządzał również operacjami oraz stroną finansową w międzynarodowych projektach bankowych i inwestycyjnych. Pracował w zespołach sprzedaży i analiz korporacji petrochemicznej ICI w Wielkiej Brytanii. Był przewodniczącym rady Izby Zarządzania Funduszami i Aktywami w Polsce oraz członkiem Rady Dyrektorów Europejskiej Federacji Zarządzania Funduszami i Aktywami (EFAMA) z siedzibą w Brukseli.

Jest absolwentem handlu międzynarodowego University of Newcastle w Wielkiej Brytanii, gdzie odbył też studia podyplomowe z marketingu w Chartered Institute of Marketing. W Polsce ukończył studia doktoranckie w zakresie zarządzania i finansów SGH, a wcześniej studiował ekonomię oraz inżynierię maszyn.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.