UOKiK przeciw przejęciu Silikatów

UOKiK skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia przez spółkę H+H Polska kontroli nad Grupą Silikaty.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował postępowanie w sprawie przejęcia przez spółkę budowlaną H+ H Polska kontroli nad Grupą Silikaty do drugiego etapu postępowania. Wniosek o zgodę na przejęcie wpłynął do Urzędu w lipcu 2017 r. Uczestnicy transakcji zajmują się produkcją materiałów budowlanych, takich jak silikaty oraz beton komórkowy. Obie spółki mają zakłady produkcyjne w Polsce.

Prowadzone postępowanie przechodzi do II fazy, co jednak nie przesądza o rodzaju decyzji, jaka zostanie podjęta. Prezes Urzędu może wyrazić zgodę (bezwarunkową lub warunkową) na koncentrację albo zakazać jej przeprowadzenia.

Niezbędne jest jednak wcześniejsze przeprowadzenie analiz rynkowych. UOKiK zrobi badanie rynku, w którym przeanalizuje dane przedstawione przez zgłaszającego koncentrację. Urząd zweryfikuje również opinie, które napłynęły od kontrahentów łączących się przedsiębiorców. Wskazują oni przede wszystkim na ryzyko związane z podniesieniem cen materiałów ściennych oraz ograniczeniem konkurencji.

Zgodnie z Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie w sprawach koncentracji jest dwuetapowe. Pierwszy etap trwa do miesiąca. Natomiast w sprawach szczególnie skomplikowanych, w których istnieje prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji lub wymagających badania rynku, postępowanie może trwać dłużej.

opr: aw

Źródło: UOKiK

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.