Redan prezentuje dane sprzedażowe i zamyka nierentowne sklepy

Fot. Fotolia

Grupa Kapitałowa Redan zaprezentowała wstępne wyniki przychodów ze sprzedaży, które narastająco po 11 miesiącach 2012 r. wyniosły 382,2 mln zł. Oznacza to 15 proc. wzrost względem analogicznego okresu 2011 r. Marża handlowa wypracowana przez grupę osiągnęła poziom 43 proc, czyli o ponad 2 p.p. niższy niż w ubiegłym roku.

W samym listopadzie obroty Grupy Redan wyniosły 34,8 mln zł i były o 10 proc. wyższe niż przed rokiem. Szacunkowa marża handlowa sięgnęła 42 proc., czyli o 6 p.p. mniej niż w listopadzie 2011 r. Z kolei w październiku skonsolidowane obroty licząc rok do roku zwiększyły się o 10 proc. do 44,7 mln zł. Szacunkowa marża handlowa wyniosła wówczas 44 proc. i była o 5 p.p. niższa niż w tym samym miesiącu zeszłego roku.
– Na spadek osiąganej marży handlowej decydujący wpływ miały dwa czynniki zasadniczo inne w każdym z segmentów rynku. W części modowej o wyborze klientów decyduje cena, co zmuszało nas do wprowadzenia głębszych od zakładanych przecen na oferowane przez nas produkty, natomiast w części dyskontowej szczególnie w listopadzie trwała wyprzedaż słabo rotujących towarów – tłumaczy Bogusz Kruszyński, wiceprezes Redan S.A.

Segment dyskontowy i redukcje
W listopadzie 2012 r.  w sieci dyskontowej TextilMarket przychody ze sprzedaży wyniosły 16,9 mln zł, czyli tyle ile przed rokiem. Natomiast w październiku obroty tego sektora wyniosły 21,3 mln zł (wzrost r/r o 8  proc.). Narastająco od stycznia do listopada sieć dyskontowa zapewniła 196,3 mln zł obrotów, czyli 14 proc. więcej niż rok wcześniej. Szacunkowa marża handlowa sięgnęła 39 proc. i była na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
Sieć Textilmarket na koniec listopada składała się z 277 sklepów własnych o łącznej powierzchni 61,2 tys. mkw., co oznacza 13 proc. przyrost powierzchni handlowej r/r.
– Zmiana dotychczasowej polityki otwarć – efektywnie kontrolowany przyrost sieci przy jednoczesnej redukcji nierentownych marketów, wyprzedaż słabo rotujących towarów – oraz utworzenie przestrzeni na lepszy asortyment, mają dać przestrzeń do poprawy rentowności sieci TextiMarket w przyszłym roku – zapowiada Bogusz Kruszyński.

Segment modowy i niższe marże
Wartość sprzedaży Grupy Redan na rynku modowym w listopadzie wzrosła o 22 proc.  r/r i wyniosła 18 mln zł, a w październiku było to 23,3 mln zł (wzrost o 13 proc.). Narastająco po jedenastu miesiącach skonsolidowane obroty tego segmentu sięgają 185,9 mln zł, co oznacza poprawę o 15 proc. Szacunkowa wielkość marży handlowej po 11 miesiącach br. wyniosła 48 proc., co oznacza poziom niższy od roku poprzedniego o 5 p.p.
W sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec listopada funkcjonowało 225 sklepów własnych i franczyzowych o łącznej powierzchni 35,9 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni handlowej o 14 proc. r/r.
– Likwidacja nierentownych kanałów dystrybucji oraz optymalizacja zarządzania towarem zwłaszcza w aspekcie dużego zamówienia jesienno – zimowego 2012 stanowią determinanty działań w części modowej – przekonuje Bogusz Kruszyński.
Pod koniec listopada spółka informowała, że cały czas analizowana jest efektywność wszystkich placówek, a te najmniej rentowne i najmniej perspektywiczne są zamykane. W największym stopniu zamknięcia dotyczą własnych sklepów modowych działających w naszym kraju pod marką Top Secret.

Problemy z płynnością
W komunikacie zarządu Redan, który opublikowano 11 grudnia, spółka zasygnalizowała, że w najbliższych miesiącach może mieć problemy z płynnościowe związane ze styczniowym wykupem obligacji. Zarząd zaproponował bankom oraz inwestorom finansowym będącym obligatariuszami spółki, aby zawiesić do 28 lutego 2013 r. spłatę kapitału przypadającego w tym terminie oraz ustalić nowy harmonogram spłat.
Spółka zaproponowała objęcie w tej dacie nowowyemitowanych obligacji na okres 3 miesięcy. Redan zaproponował też ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń na rzecz instytucji finansowych finansujących działalność grupy w postaci zastawu na: towarach, znakach towarowych, udziałach w spółkach zależnych Redan oraz w formie cesji należności. Jak tłumaczy zarząd firmy, przedstawienie takiej propozycji wynika z nałożenia się w pierwszym kwartale 2013 r. terminów spłaty zobowiązań wynikających z obligacji serii A oraz kredytów i limitów gwarancyjnych oraz akredytywowych w bankach.
Redan SA jest operatorem detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.