Marvipol S.A. zbiera środki na budowę Hill Park Apartments

Dewelopersko-motoryzacyjna grupa na podstawie pakietu umów zawartych w dniu 13 czerwca 2013 r. z Funduszami wchodzącymi w skład grupy Pioneer Pekao Marvipol S.A. wyemituje w dniu 20 czerwca 2013 r. 3-letnie obligacje serii K i L o łącznej wartości nominalnej 45 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone m.in. na współfinansowanie wykupu obligacji zapadających w czerwcu i lipcu br., jak również na realizację inwestycji Hill Park Apartments.

Prezes Marvipol S.A. Mariusz Książek mówi, że zarząd będzie kontynuować działania mające na celu zmianę struktury zapadalności zadłużenia odsetkowego Grupy. – Jesteśmy w trakcie rozmów z szeroką grupą inwestorów instytucjonalnych, zainteresowanych finansowaniem rozwoju Grupy Marvipol. Rozważamy zarówno kolejne emisje papierów dłużnych jak i podwyższenie kapitału w drodze emisji akcji. Niezależnie od aktywności na rynku kapitałowym kontynuujemy reorganizację Grupy, dopuszczającą dezinwestycję lub refinansowanie części aktywów.

– Chcemy skoncentrować się na naszych podstawowych obszarach działalności, jakimi są realizacja inwestycji mieszkaniowych, a także import oraz sprzedaż samochodów Premium i High Luxury. Krok ten pozwoli na optymalne wykorzystanie zasobów Grupy, z korzyścią dla wszystkich Interesariuszy Grupy – dodaje Mariusz Książek.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.