GTC o wynikach w 2014 roku

Globe Trade Centre S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2014 r. Przez cały rok Zarząd spółki skupiał swoje wysiłki na optymalizacji działalności Spółki i redukcji kosztów.

• Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 110 mln euro w 2014 r. (110 mln euro w 2013 r.)
• Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 74 proc. w 2014 r. (71 proc. w 2013 r.)
• Zysk podstawowy przed opodatkowaniem wzrósł do 29 mln euro w 2014 r. (19 mln euro w 2013 r.) dzięki poprawie wyników operacyjnych połączonej z obniżeniem kosztów
• Wskaźnik pokrycia odsetek wzrósł do 2,1x (1,7x w 2013 r.)
• Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 54 proc. (53 proc. na dzień 31 grudnia 2013 r.)
• Średni koszt obsługi zadłużenia spadł do 4,2 proc. (4,3 proc. w 2014 r.)
• Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 40 mln euro (26 mln euro w 2013 r.), głównie w wyniku spadku kosztów odsetek i zwiększeniu przepływów gotówkowych z wynajmu
• Środki pieniężne i depozyty na koniec roku wyniosły 113 mln euro
• Strata z tytułu aktualizacji wyceny wyniosła 194 mln euro (185 mln euro w 2013 r.)
• Zawarcie z pożyczkodawcami umowy przedwstępnej dotyczącej rozliczenia kredytu udzielonego na projekt Felicity w zamian za przejęcie przez nich projektu

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.