Warimpex: niewielka strata w pierwszym półroczu 2018

Ubiegłoroczna sprzedaż udziałów w ośmiu obiektach hotelowych wpłynęła na wyniki działalności operacyjnej spółki Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG także w I półroczu 2018 r.

Związane z tą sprzedażą zmniejszenie liczby pokoi o 57 proc. spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży w segmencie hoteli z 20,8 mln euro do 6,3 mln euro. W tym kontekście należy wspomnieć, że do maja 2017 r. przychody Warimpex ze sprzedaży usług obejmowały jeszcze środki uzyskiwane przez sprzedane wtedy hotele. Z kolei przychody z wynajmu powierzchni biurowych wzrosły z 6,1 mln euro do 7,5 mln euro, głównie na skutek ukończenia w pełni wynajętego obiektu wielofunkcyjnego Bykovskaya na terenie AIRPORTCITY St. Petersburg w maju 2017 r. Łącznie skonsolidowane przychody Grupy ze sprzedaży spadły z 27,5 mln euro do 14,4 mln euro.

Okrojony portfel nieruchomości i brak zysków ze sprzedaży nieruchomości w roku bieżącym spowodowały również spadek wskaźnika EBITDA z 29,5 mln euro do 2,9 mln euro. Wskaźnik EBIT spadł z 43,4 mln euro do 2,7 mln euro. Wynik z działalności finansowej z uwzględnieniem joint ventures poprawił się co prawda z  -9,2 mln euro do -7,2 mln euro, jednak zostało to zniwelowane przez ujemne różnice kursowe w wys. -4,9 mln euro, wynikające przede wszystkim z wahań kursu rubla. W efekcie wynik finansowy netto za I półrocze 2018 r. wyniósł -4,3 mln euro (2017: 33,5 mln euro).

„Naszym celem na rok 2018 i kolejne lata jest dalszy wzrost i odbudowa zasobów nieruchomości. Dlatego nasze działania - zgodnie z założoną strategią - będą się teraz skupiać głównie na ukończeniu bieżących i rozwoju nowych projektów oraz na nabywaniu aktywów z potencjałem, generujących przepływy pieniężne. Jednocześnie dzięki sprzedaży wybranych nieruchomości na korzystnych warunkach uzyskujemy przychody, które umożliwiają nam szybkie podejmowanie się kolejnych inwestycji“, wyjaśnia Prezes Warimpeksu Franz Jurkowitsch.

Firma może pochwalić się efektami swoich działań w powyższym zakresie: obiekt Ogrodowa Office w Łodzi jest już niemal gotowy – pierwsze powierzchnie zostały już przekazane najemcom. Oficjalne otwarcie zaplanowane jest na październik tego roku. W sumie podpisane zostały umowy najmu na ponad 40 proc. z 27 400 mkw. powierzchni. Drugi projekt w budowie, czyli Mogilska Office w Krakowie, zostanie ukończony prawdopodobnie w I kwartale 2019 r. Ponad 60 proc. z 12 000 mkw. powierzchni zostało już wynajęte. Również w Krakowie postępują prace projektowe w zakresie budowy biurowca oferującego 21 000 mkw. powierzchni, położonego obok Hotelu Chopin. W Białymstoku Warimpex jest właścicielem działki, na której w kilku etapach mają powstać nieruchomości biurowe, w których znajdzie się łącznie do 73 000 mkw. powierzchni użytkowej. Kolejne przyszłe projekty deweloperskie są przygotowywane na własnych gruntach w Petersburgu (ok. 130 000 mkw.).

W segmencie transakcyjnym, pod koniec maja Warimpex zakupił w całości wynajęty biurowiec B52 w Budapeszcie o powierzchni ponad 5 200 mkw. Generowane przez niego wpływy zwiększą operacyjne przepływy pieniężne. Poza tym zdaniem Franza Jurkowitscha w Budapeszcie tkwi większy potencjał, ponieważ lokalny rynek powierzchni biurowych znajduje się właśnie w fazie rosnących czynszów najmu. Niezależnie od tego zakupu, także w Budapeszcie spółce udało się w maju sprzedać na korzystnych warunkach działkę deweloperską.

 „W bieżącym roku obrotowym oczekujemy nadal wyraźnego spadku kosztów z tytułu odsetek w związku z przedterminowym wykupem obligacji i brakiem kredytów projektowych“, mówi Franz Jurkowitsch i dodaje: „Naszym celem na najbliższe miesiące jest sprawne ukończenie bieżących projektów deweloperskich i szybkie uruchomienie realizacji projektów planowanych. Wzmocni to nasze źródła przychodów, pozwalając optymistycznie patrzeć w przyszłość.”

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.