PHN tnie koszty

Projekt PHN Port Rybacki, Gdynia

W pierwszym półroczu 2013 r. grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości odnotowała stratę netto w wysokości 17,6 mln zł wobec 95 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie wpływy z najmu zwiększyły się o 15 proc. (o 4,8 mln zł, do poziomu 37,4 w mln zł) oraz zredukowała koszty  wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników w o 12,3 mln zł w ujęciu rok do roku.

Redukcja kosztów to głównie zasługa zmniejszenia zatrudnienia w grupie, które na koniec czerwca 2013 r. wynosiło 285 osób. – W ciągu kolejnych dwóch lat liczba zatrudnionych w grupie ma spaść poniżej 100 osób – zapowiedział Włodzimierz Stasiak, członek zarządu ds. finansowych PHN S.A. W ramach zmniejszania poziomu zatrudnienia w okresie od 31 grudnia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. zatrudnienie zostało zmniejszone o 459 osób. O 7,2 mln zł r/r zmniejszyły się również koszty administracyjne.

– Miarą łącznej poprawy efektywności działalności operacyjnej, prowadzonej przez grupę kapitałową jest uzyskanie czterokrotnie wyższego wyniku netto ze  sprzedaży w I półroczu 2013 r., o 14,6 mln złr/r, co przyczyniło się do wzrostu skorygowanej EBITDA o 4,5 mln zł r/r, tj. ponad 30 proc. – dodaje Włodzimierz Stasiak.
– Osiągnięte wyniki są efektem procesów restrukturyzacji zatrudnienia, centralizacji funkcji zarządzania oraz egzekwowanej strategii zaniechania nierentownych działalności. Kontynuujemy proces zbywania nieruchomości niezwiązanych z najmem, co przybliża grupę do celu jakim jest przebudowa portfela nieruchomości. Z sukcesem rozpoczęliśmy proces dezinwestycji podpisując pierwsze przedwstępne umowy sprzedaży – podkreśla Paweł Laskowski-Fabisiewicz, wiceprezes zarządu PHN S.A.

28 sierpnia 2013 r. z funkcji prezesa holdingu zrezygnował (bez podania przyczyn) Wojciech Papierak. Spółka nie komentuje powodów jego odejścia.
30 sierpnia Deutsche Bank i Societe Generale zostali wybrani na doradców finansowych przy drugim etapie prywatyzacji Polskiego Holdingu Nieruchomości.
Ministerstwo Skarbu Państwa zakłada, że do końca 2013 r. zamknie drugi etap holdingu i sprzeda cały posiadany pakiet akcji inwestorowi branżowemu.

Raport PHN za I Półrocze 2013 r.

 Informacja prasowa PHN [352,62 kB]
Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.