Banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują inwestycje biurowe

Rynek finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości w Europie rozwija się stabilnie pomimo czynników, które mogą być źródłem niepokojów, jak napięcia handlowe czy brexit – wynika z 10. edycji badania KPMG, oceniającego skłonność banków w Europie do finansowania inwestycji nieruchomościowych. W pierwszej połowie 2019 r. na sześciu głównych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej zainwestowano 5,5 mld EUR w sektorze nieruchomości, przy czym Polska odpowiadała za 52% wolumenu.

Zdaniem większości z blisko 70 respondentów reprezentujących instytucje finansowe z 15 krajów Europy, którzy uczestniczyli w tegorocznym badaniu KPMG, banki chętnie udzielają kredytów na projekty deweloperskie. Ankietowane instytucje finansowe wciąż kładą duży nacisk na finansowanie inwestycji w nieruchomości, pomimo pewnych niesprzyjających czynników ekonomicznych, jak na przykład powolny wzrost PKB w dużej części Europy.

W ciągu najbliższych 2 lat przewiduje się, że w ujęciu łącznym PKB w Europie wzrośnie jedynie o około 1,4%. Gospodarki rozwijające się w Europie Środkowo-Wschodniej wykazują znacznie lepsze wskaźniki PKB, zwłaszcza w takich krajach jak Polska i Rumunia – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce, który jest odpowiedzialny za badanie na polskim rynku już od 10 lat.

Polska wciąż zajmuje kluczową pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem inwestycji w nieruchomości

W pierwszym półroczu 2019 r. utrzymywała się tendencja spadkowa całkowitego wolumenu inwestycji nieruchomościowych w Europie, osiągając jedynie 114,3 mld EUR, czyli o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spowolnienie to wynika z kilku czynników występujących jednocześnie m.in. umiarkowanych perspektyw gospodarczych, niepewności politycznej, braku odpowiednich aktywów czy też zmieniających się wzorców popytu w całej Europie.

 Także napięcia w handlu między Europą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami mogą powodować zakłócenia w zakresie inwestycji na globalnym rynku nieruchomości. W pierwszej połowie 2019 r. wolumen inwestycji w Europie spadał, zwłaszcza na kluczowych rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania.

W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji w sześciu głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria) znacząco wzrastał. Od stycznia do czerwca br. dokonano inwestycji o łącznej wartości 5,5 mld euro, z czego inwestycje w Polsce odpowiadały za nieco ponad połowę wolumenu transakcji (52%).

Banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują inwestycje biurowe

Większość ankietowanych przedstawicieli banków, podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania KPMG, przywiązuje strategiczną wagę do finansowania inwestycji dokonywanych na rynku nieruchomości. Tylko dwa kraje – Chorwacja i Słowenia – oceniają projekty nieruchomościowe jako mniej ważny obszar działalności swoich banków.

Inwestycje w rynek mieszkaniowy są preferowane w większości rozwiniętych gospodarek, podczas gdy większość banków w Europie Środkowo-Wschodniej preferuje finansowanie nieruchomości biurowych. Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z inwestycjami w tym zakresie – mówi Steven Baxted, partner, szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.