Polska wśród najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomości biurowych na świecie

Zebra Tower. Warszawa.

Globalny współczynnik powierzchni niewynajętej spadł do 14,1proc. wskutek powrotu koniunktury na rynku wynajmu biur.

Większa pewność odnośnie warunków działalności i otoczenia biznesowego ze strony podmiotów gospodarczych aktywizuje czołowe rynki biurowe na świecie. Jak wynika z nowego kwartalnego raportu Jones Lang LaSalle – Prognoza Rynków Biurowych na Świecie, sytuacja ta inicjuje widoczny wzrost czynszów oraz wartości nieruchomości, w szczególności najlepszej jakości nieruchomości oraz tam, gdzie brakuje nowych, wysokiej klasy produktów inwestycyjnych. Raport wskazuje kilka „hot spots” tj. regionów charakteryzujących się największym potencjałem wzrostowym rynku nieruchomości biurowych. Polska jest jednym z nich i jedynym tak ocenionym krajem w Europie. Innymi wyróżnionymi lokalizacjami na świecie są: E7 (Brazylia, Indie, Chiny, Rosja, Indonezja, Meksyk oraz Turcja), Hong Kong a także Singapur.

Po raz pierwszy od globalnego kryzysu finansowego, rosnący optymizm związany z otoczeniem biznesowym przeważa nad ryzykiem ekonomicznym, choć ostatnie wydarzenia na świecie nieco tłumią ten optymizm.

Raport dowodzi, iż zrealizowany popyt na biura wszedł w fazę wzrostu w cyklu koniunkturalnym. Czynnikami wpływającymi na tą sytuację są: silniejszy wzrost ekonomiczny gospodarek światowych, większa pewność odnośnie warunków prowadzenia działalności biznesowej, lepsze wyniki finansowe firm, oraz plany rozwoju i wzrostu zatrudnienia ze strony przedsiębiorstw. Globalny wskaźnik powierzchni niewynajętej w każdym z trzech regionów świata (Europa, Bliski Wschód i Afryka, Ameryki oraz Azja/ Daleki Wschód) ustabilizował się w 2010 roku i wynosi obecnie 14,1proc.

Przed trzęsieniem ziemi i tsunami w Japonii, rynki nieruchomości Dalekiego Wschodu rozwijały się bardzo dynamicznie rejestrując największe spadki poziomu pustostanów, oraz oferując bardzo atrakcyjne warunki do inwestowania. Jane Murray, Head of Research na Azję/ Daleki Wschód, komentuje “Spodziewamy się dalszego silnego wzrostu azjatyckich rynków nieruchomości, a motorami rozwoju będą Chiny i Indie. Wpływ wydarzeń w Japonii na gospodarkę i rynek nieruchomości tego kraju, jego partnerów handlowych w regionie i na świecie będzie przez jakiś czas trudny do oszacowania".

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.