Wartość transakcji zawartych na rynku nieruchomości handlowych w Polsce wyniosła 885 mln Euro w III kw. 2011 roku

Magnolia Park, Wrocław

Zainteresowanie inwestorów polskim rynkiem nieruchomości komercyjnych w 3 kw. 2011 r. było wysokie. Wartość transakcji zawartych na rynku nieruchomości komercyjnych od początku roku wyniosła 1,8 mld euro, z czego 818 mln euro przypadło na sektor biurowy, 885 mln euro na handlowy, blisko 79 mln euro na rynek magazynowy oraz 21 mln euro na sektor hotelowy wynika z analiz firmy Jones Lang LaSalle.

Dla porównania wolumen transakcji zawartych w całym 2010 r. osiągnął 1,974 mld euro, przy czym 579 mln euro zainwestowano na rynku biurowym, 1,072 mln euro na rynku centrów handlowych, 288 mln euro na rynku magazynowym oraz 35 mln euro na rynku nieruchomości wielofunkcyjnych.

Co ciekawe, wartość inwestycji w nieruchomości biurowe już teraz znacznie przekroczyła wolumen zarejestrowany w całym 2010 r. (579 mln euro). Ponadto wiele dużych i średniej wielkości transakcji znajduje się aktualnie na etapie negocjacji, a niektóre z nich powinny zostać sfinalizowane jeszcze w 4 kw. 2011 r.

Znaczne ożywienie inwestycyjne obserwowane jest także na rynku nieruchomości handlowych. Najważniejszą umową zawartą w 3 kw. 2011 r. była sprzedaż wrocławskiego Centrum Handlowego Magnolia o wartości ponad 220 mln euro. W tym samym okresie, po uzyskaniu zezwolenia ze strony Urzędu Antymonopolowego, sfinalizowano również sprzedaż 50 proc. udziałów w centrum handlowym Galeria Mokotów. Kolejną istotną transakcją był zakup przez Blackstone należącej do Rank Progress Galerii Twierdza za blisko 44 mln euro. Podobnie jak w przypadku sektora biurowego obecnie negocjowanych jest kilka kolejnych umów, których zamknięcie powinno nastąpić przed końcem roku.

Spodziewamy się, iż nastroje na rynku inwestycyjnym w Polsce pozostaną pozytywne, a całkowita wartość transakcji w 2011 r. będzie wyższa od wyniku osiągniętego w 2010 r. i przekroczy 2,250 mld euro.

Tomasz Puch, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Jones Lang LaSalle w Polsce komentuje: „Poprawa na rynku inwestycyjnym w 2011 r. znajduje odzwierciedlenie w wysokości stóp kapitalizacji, które według naszych szacunków osiągają poziom 6.25 proc. w przypadku najlepszych budynków biurowych, 6.00 proc. dla centrów handlowych i około 8.00 proc. dla magazynów. Różnica w stopach kapitalizacji pomiędzy najlepszymi nieruchomościami, a tymi nieco gorszymi wynosi obecnie 100-200 punktów procentowych. Rozbieżność ta będzie się utrzymywać, z uwagi na wciąż znacznie niższy popyt inwestycyjny na nieruchomości nie będące najlepszymi w swoich kategoriach.”

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.