DTZ o finansowaniu nieruchomości handlowych

Prawie 40 proc. przebadanych centrów handlowych nie jest w ogóle obciążonych hipotekami – wynika z nowego raportu DTZ dotyczącego finansowania nieruchomości handlowych w Polsce.

Analitycy przebadali ok. 300 ksiąg wieczystych dla ponad 100 największych obiektów handlowych w Polsce.

Centra nieobciążone hipoteką to głównie obiekty należące do dużych operatorów handlowych lub funduszy inwestycyjnych posiadających długi horyzont inwestycyjny i niski profil ryzyka. Podmioty te posiadają łatwy dostęp do relatywnie taniego finansowania, a ze względu na prowadzoną przez siebie politykę starają się nie korzystać z kredytów bankowych.

Z drugiej strony do właścicieli największych obiektów handlowych w Polsce obciążonych hipotekami należą zazwyczaj fundusze inwestycyjne o podwyższonym profilu ryzyka i krótszym horyzoncie inwestycyjnym.

Z raportu wynika również, że kredyty udzielone na finansowanie nieruchomości handlowych charakteryzują się zazwyczaj korzystniejszym oprocentowaniem od kredytów udzielonych na finansowanie innych rodzajów nieruchomości komercyjnych. Wynika to z niższego profilu ryzyka obiektów handlowych na polskim rynku.

W ostatnich latach zwiększyła się także ilość kredytów udzielanych na finansowanie mniejszych centrów handlowych znajdujących się w miastach regionalnych co jest związane w dużą dynamiką rozwoju w tym subsegmencie rynku.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.