Silne odbicie na europejskim rynku powierzchni magazynowych

Z raportu Property Times - European Logistics przygotowanego przez firmę DTZ wynika, że w 2012 roku na europejskim rynku logistycznym zauważalne będą dwa trendy: wzrost w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej i w krajach skandynawskich, i spowolnienie w pozostałych europejskich krajach.

 Wydarzenia z drugiej połowy 2011 roku silnie wpłynęły na globalną gospodarkę. W rezultacie firmy logistyczne i zajmujące się produkcją przemysłową będą szukały oszczędności

Pomimo niesprzyjających warunków gospodarczych, w drugiej połowie 2011 roku zostały podpisane umowy na wynajem ok. 8 milionów mkw. na pięciu kluczowych europejskicj rynkach (w porównaniu do 7.6 miliona m kw. w I połowie 2011 mkw.). W ujęciu rocznym w Wielkiej Brytanii (UK), Niemczech, Francji, krajach Beneluxu oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) wynajętych zostało 15.6 miliona m kw. wobec 11 milionów w 2010 roku. Największy wzrost odnotowany został w krajach Beneluxu (90 proc.). W dalszej kolejności ulokowały się Francja (48 proc. wzrost rok do roku) i Niemcy (42 proc. wzrost rok do roku). Poziom wynajętej powierzchni w UK i CEE wzrósł odpowiednio o 15 proc. i 16 proc.. Należy zauważyć, że sieci handlowe kontynuują rozwój łańcucha dostaw w regionie CEE.

Najemcy zainteresowani są wysokiej jakości powierzchnią w kluczowych lokalizacjach. W ciągu pierwszej połowy 2011 roku wzrosła liczba transakcji built-to-suit (obiektów budowanych na zamówienie konkretnego klienta). Liczba projektów spekulacyjnych utrzymuje się na niskim poziomie ze względu na wysokie koszty pieniądza i wysoką awersję inwestorów do ryzyka. W 2011 czynsze pozostały stabilne na 19 z 20 analizowanych krajowych rynków. Przewidujemy, że w 2012 roku czynsze wzrosną średnio o ok. 0,8 proc. - mówi Rob Hall, Head of DTZ CEMEA Logistics.

Produkcja przemysłowa w Europie w 2011 roku wzrosła średnio o 2.8 proc.. W 2012 roku spodziewany jest spadek o ok. 0.4 proc.. Największe zmiany spodziewane są na rynku niemieckim, gdzie w 2011 roku zanotowano wzrost o 8.1 proc., a w 2012 wyniesie on 0,8 proc.

Sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej spadła w 2011 roku o 0.2 proc. Widoczne są duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi europejskimi regionami. Region CEE i krajów bałtyckich zanotował wzrost na poziomie 3 proc. podczas gdy kraje południowej Europy (Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania zanotowały spadki od -1.1 proc. do -8.8 proc.. Obserwujemy jednak wzrosty w obszarze e-handlu, którego znaczenie rośnie zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Francji i ostatnio w Niemczech, gdzie firma Amazon podpisała 4 największe transakcje w 2011 roku - mówi Magali Marton, Head of DTZ CEMEA Research.
 
Wartość inwestycji w sektorze powierzchni magazynowych wzrosła do 10.4 miliarda euro w 2011 roku z poziomu 8.6 miliarda euro odnotowanego w 2010 roku. Największe wzrosty zanotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie wartość inwestycji osiągnęła poziom 4 miliardów euro, co stanowi 39 proc. wszystkich środków ulokowanych w tym sektorze, w Europie w 2011 roku. Na rynku niemieckim w ciągu całego roku wartość inwestycji osiągnęła poziom ok. 1.4 miliarda euro. Również wysoki poziom zanotowano na skandynawskich rynkach, na których w sumie ulokowano blisko 1.9 miliarda euro
.
W 2011 roku sektor powierzchni magazynowych zanotował relatywnie silny wzrost. Wyniósł on 23 proc. w stosunku do 2010 roku, podczas gdy wzrost całego rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł 6 proc. rok do roku – podsumowuje Magali Marton.

Pełny raport czytaj tutaj

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.