E-commerce ma coraz większy wpływ na rynek magazynowy nad Wisłą

Firma Colliers International odnotowuje coraz bardziej wyraźny wpływ sektora e-commerce na rynek magazynowy w Polsce, wraz z rozwojem którego rośnie zapotrzebowanie najemców na powierzchnie magazynowe.

Analiza popytu na rynku magazynowym

Warszawa – w I półroczu 2013 r. trzy warszawskie strefy były najbardziej aktywnym rynkiem pod względem wolumenu transakcji. Podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 267 tys. mkw., co stanowi 30 proc. wolumenu dla całej Polski. Jest to wynik lepszy niż w analogicznym okresie 2012 r., kiedy to w pierwszych dwóch kwartałach wynajętych zostało 191 tys. mkw. Najwięcej, bo aż 72 proc. powierzchni wynajętej w Warszawie w I połowie 2013 r., znajdowało się w strefie II, natomiast najmniej w strefie III (6 proc.). 52 proc. wolumenu transakcji stanowiły renegocjacje, a 48 proc. przypadło na nowe umowy.

Polska Centralna – aktywność najemców w pierwszym półroczu osiągnęła wysoki poziom blisko 125 tys. mkw., co stanowi 14 proc. wolumenu transakcji dla całej Polski. Rynek został zdominowany przez nowe umowy, których udział wyniósł 66 proc. wszystkich transakcji, podczas gdy na renegocjacje przypadło 34 proc.

Poznań – wolumen transakcji zawartych w Poznaniu w I połowie 2013 r. ukształtował się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym okresie 2012 r. i wyniósł 101,8 tys. mkw. Podobnie jak w I kwartale br. dominowały nowe umowy, które stanowiły 55 proc. ogółu transakcji. Pod względem ilości podpisanych umów, Poznań plasuje się na drugiej pozycji, po Warszawie, natomiast pod względem wielkości transakcji – na piątej.

Górny Śląsk – w I półroczu 2013 r. wynajęto łącznie nieco ponad 154 tys. mkw., co reprezentowało 18 proc. wolumenu dla Polski. Jest to drugi najlepszy wynik w kraju pod względem wielkości transakcji. Wśród umów dominowały renegocjacje, stanowiące 52 proc. ogółu. Wśród nowych umów, prawie połowa powierzchni (35 tys. mkw.) została wynajęta w ramach jednej transakcji typu BTS.

Kraków – I półrocze 2013 r. na krakowskim rynku zamknęło się z wolumenem transakcji na poziomie 13,6 tys. mkw. Jest to wynik lepszy niż odnotowany
w I półroczu ubiegłego roku, kiedy to w ramach 4 transakcji, zostało wynajętych 8,4 tys. mkw.

Wrocław – we Wrocławiu w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię ok. 135 tys. mkw. W przeważającym stopniu dominowały nowe umowy (72 proc.), z których ponad połowa (53,3 tys mkw.) przypadła na dwie transakcje typu BTS. Transakcje zawarte we Wrocławiu stanowiły 15 proc. aktywności najemców w Polsce, co plasuje ten region, pod względem wielkości wolumenu, na trzeciej pozycji, zaraz po Warszawie i Górnym Śląsku.

Gdańsk – w I półroczu 2013 r. wielkość transakcji osiągnęła poziom blisko 20 tys. mkw., co stanowi zaledwie 2 proc. wolumenu w kraju. Zawarte zostały dwie nowe umowy najmu na łączną powierzchnię 8,8 tys. mkw. oraz dwie renegocjacje (ponad 11,1 tys. mkw.). Dla porównania, w analogicznym okresie roku ubiegłego wolumen transakcji kształtował się na poziomie 22,2 tys. mkw.

Toruń – podobnie jak w ciągu trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku, tak i w półroczu nie odnotowano w Toruniu żadnej aktywności najemców.

Szczecin – zgodnie z naszymi przewidywaniami, w drugim kwartale 2013 r. sytuacja w Szczecinie uległa poprawie. Podczas gdy w pierwszym kwartale zawarta została tylko jedna nowa umowa najmu na łączną powierzchnię 2,1 tys. mkw., tak w ciągu trzech ostatnich miesięcy podpisano 4 nowe umowy najmu, w ramach których wynajętych zostało ponad 17,4 tys. mkw., co pozwala zamknąć półrocze w Szczecinie z wolumenem transakcji na poziomie blisko 19,5 tys. mkw. Wynik ten świadczy o zwiększeniu aktywności najemców na tym rynku w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym (13,7 tys. mkw. w ramach jednej nowej umowy).

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.