Dynamiczny rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych

Na koniec grudnia 2011 r. łączny obszar SSE wyniósł blisko 15.046 ha. Strefy zlokalizowane były na terenach 143 miast i 203 gmin. W stosunku do roku 2010 łączna powierzchnia stref wzrosła o prawie 939 ha podaje portalsamorzadowy.pl.

Granice stref zmieniane były jedenastokrotnie, przy czym dwukrotnie zmieniono obszar dwóch stref, tj. kostrzyńsko-słubickiej i starachowickiej. Pozostałe zmiany dotyczyły stref: katowickiej, krakowskiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, tarnobrzeskiej i wałbrzyskiej.

Według danych raportu Ministerstwa Gospodarki "Przedsiębiorczość w Polsce" na koniec 2011 r. obowiązywało 1.466 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefach. W samym roku 2011 wydano 188 zezwoleń, co stanowi blisko 13 proc. ogółu ważnych zezwoleń.
 
 Do końca 2011 r. przedsiębiorcy działający w strefach zainwestowali ponad 79,7 mld zł i zapewniali łącznie blisko 241,6 tys. miejsc pracy, z czego prawie 182,9 tys. (tj. 75,7 proc.) stanowiły nowe miejsca pracy stworzone przez inwestorów po uzyskaniu zezwolenia na działalność w strefie, wynikające bezpośrednio z realizacji nowych inwestycji.
 
 Według danych na koniec 2011 r. zainwestowany w strefach kapitał pochodził w blisko 75 proc. z sześciu krajów: Polski (17,8 proc.), Niemiec (16,5), USA (12,6 proc.), Holandii (10,2 proc.), Japonii (9,2 proc.) i Włoch (8,5 proc.).
 
 W strukturze branżowej inwestycji, tak jak w latach poprzednich, dominował sektor motoryzacyjny. Przypadło na niego ponad 25 proc. łącznych nakładów inwestycyjnych. Drugie miejsce zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10 proc.), a trzecie - producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (9,4 proc.).
 
 Największa koncentracja branżowa charakteryzowała strefy: legnicką, katowicką i warmińsko-mazurską, w których na branżę wiodącą w 2011 r. przypadło odpowiednio 55,4 proc., 52,5 proc. i 49,1 proc. inwestycji.
 
 W strefie legnickiej i katowickiej dominowała branża motoryzacyjna, zaś w warmińsko-mazurskiej - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Wyraźna koncentracja inwestycji na jednej branży wystąpiła także w strefie kamiennogórskiej i krakowskiej, gdzie na usługi związane z działalnością wydawniczą przypadło odpowiednio 44,3 proc. i 43,5 proc. inwestycji, a także w strefie słupskiej, w której udział branży drzewnej stanowił 37,1 proc.

Źródło: portalsamorzadowy.pl

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.