DTZ Insight: Analiza zasobów powierzchni magazynowej w Warszawie– Stare przeciwko nowym

Najnowszy raport DTZ Insight: Warsaw Industrial and Logistics – New versus Old analizuje istniejące zasoby powierzchni magazynowych pod względem ich wieku, który determinuje różnice w wielkości i jakości tych zasobów.

Zdecydowana większość istniejących obiektów magazynowych (78 proc.) powstała po 2004 roku. Obiekty zaklasyfikowane do kategorii „starszych” i „rozbudowane” zlokalizowane są głównie w Warszawie i jej okolicach.

- Dokładna analiza rynku warszawskiego ukazuje znaczące różnice w poziomie pustostanów dla różnych grup parków. Różnica ta osiągnęła rekordowy poziom – 14,5 p.p. w trzecim kwartale 2010 roku. Warto również zwrócić uwagę na strukturę popytu – dystrybutorzy i operatorzy handlowi poszukują powierzchni głównie w nowych obiektach, podczas gdy producenci częściej decydują się na wynajem powierzchni w starszych budynkach – mówi Anna Staniszewska, Dyrektor Zespołu Doradztwa i Analiz Rynkowych DTZ. Przyczyną takiego stanu rzeczy są wymagania poszczególnych najemców, co do sposobu zagospodarowania przestrzeni. Dla dystrybutorów i sieci handlowych istotna jest liczba doków przeładunkowych i możliwa wysokość składowania. Czynniki te nie mają tak dużego znaczenia dla producentów – dodaje Anna Staniszewska.

Należy podkreślić, że wiek obiektu nie ma znaczącego wpływu na wysokość stawek czynszowych za wynajem mieszczącej się w nim powierzchni. Czynsze za powierzchnie magazynowe w Warszawie oscylują pomiędzy 4,00, a 5,50 euro za m kw., przy czym średnie stawki czynszów kształtują się w granicach 4,25 – 4,90 euro za m kw. Efektywne stawki czynszów są o 10-15 proc. niższe.

Dla celów badania parki magazynowe zostały podzielone na 3 kategorie: „starsze” (ukończone do końca 2004 roku), „rozbudowane” (wzniesione do roku 2004, i rozbudowane po 2004 roku) oraz „nowe” (ukończone po 2004 roku).

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.