Bezpieczeństwo obiektów komercyjnych cz.3 – magazyny

Jeśli chodzi o systemy zabezpieczeń w obiektach magazynowych najistotniejszy jest system przeciwpożarowy - każdy magazyn powinien go posiadać. W przypadku systemów bezpieczeństwa w kontekście dostępności wejścia na teren parku, najpopularniejsze są: ochrona i monitoring - komentuje Józef Kwit, Technical Site Manager w Panattoni Europe -

Urządzenia przeciwpożarowe w magazynach powinny być wykonane zgodnie z indywidualnym projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. Warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania. Ważna jest również odpowiednia eksploatacja systemów przeciwpożarowych, opisana w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Zgodnie z nią, instalacja powinna być poddawana szczegółowym przeglądom, w zależności od rodzaju instalacji – tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym, półrocznym i rocznym.

System przeciwpożarowy wymaga stałej, 24 godzinnej na dobę obecności przeszkolonego pod kątem systemu, pracownika. Osobą tą jest najczęściej człowiek załogi ochrony, który na wypadek pożaru ma określony scenariusz działania.

W przypadku systemów bezpieczeństwa w kontekście dostępności wejścia na teren parku, najpopularniejsze są: ochrona i monitoring. W zależności od potrzeb ustalana jest liczba pracowników ochrony (standardowo jest to dwóch pracowników, niemniej jednak zdarza się że jest jeden pracownik w dzień i dwóch w nocy) oraz zakres ich działania (stopień kontroli osób wchodzących i wychodzących z parku na podstawie dostarczanych od Najemców list pracowników) ale i monitoring wykonywanej przez nich pracy np. wprowadzane są urządzenia elektronicznej kontroli obchodu. Niektóre nasze parki, w czasie godzin nocnych monitorowane są również przez patrole interwencyjne, inne wyposażone  są w monitoring ( większość obiektów) – niezwykle ważne narzędzie wspomagające.

Podwyższone standardy ochrony, głównie zależą od zapotrzebowania najemców i dotyczą kontrolowanego dostępu do parku i jego stopnia. Część najemców życzy sobie np. ścisłej ewidencji osób wchodzących i wychodzących, łącznie z kontrolą osobistą pracowników. Zdarza się, że instalowane są detektory metalu bądź wykrywacze zabezpieczeń obecnych na produktach najemcy, zaś w przypadku własnych zabezpieczeń Najemców, najpopularniejszy jest zwykły system alarmowy - podsumowuje Józef Kwit.

Więcej na temat bezpieczeństwa obiektów komercyjnych można znaleźć w lutowym wydaniu magazynu THE CITY

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.