J.W. Construction: mniejszy zysk i cięcie kosztów

Zysk netto J.W. Construction Holding po pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wyniósł 2,5 mln zł wobec 30 mln w analogicznym okresie roku poprzedniego – wynika ze sprawozdania finansowego firmy, podsumowującego pierwsze dziewięć miesięcy tego roku. 

W dokumencie czytamy też, że od stycznia do września 2012 r. przychody netto firmy ze sprzedaży osiągnęły pułap 211, 4 mln zł i były o prawie 80 mln zł niższe niż w 2011 r. Najbardziej spadły przychody z tytułu działalności deweloperskiej – z 255,3 mln w okresie styczeń-wrzesień 2011 r. do 142,1 mln zł po trzech kwartałach 2012 r. Wzrosły natomiast przychody tytułu sprzedaży usług – z 48,7 mln do 70,9 mln zł. Firmie udało się też zmniejszyć koszty działalności operacyjnej z 205,7 mln zł w 2011 r. do 160 mln w roku 2012. Spadły również koszty sprzedaży i zarządu z 44,5 mln zł na koniec III kw. 2011 do 36,1 mln po trzech kwartałach 2012 r. 
Od początku 2012 r. wzrosła jednak znacznie wartość zobowiązań firmy z tytułu kredytów i pożyczek. Na koniec 2011 r. wynosiła ona 290,6 mln zł, aby po dziewięciu miesiącach wzrosnąć do 405,3 mln zł, z czego 107,8 mln zł stanowią kredyty z terminem wymagalności poniżej roku.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.