Wolfs Technology Fund podsumowuje II kwartał

Wolfs Technology Fund S.A. (dawniej Graphic S.A.), Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem projektów inwestycyjnych, zakończyła II kw. 2018 r. zyskiem netto w wysokości 25 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 137 tys. zł. Emitent kontynuuje realizację przyjętej strategii rozwoju, co przekłada się na coraz lepsze wyniki finansowe.

W II kw. 2017 r. spółka zanotowała stratę netto w kwocie 117 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wynosiły 171 tys. zł, więc tegoroczny wynik wykazuje istotną poprawę. W całym pierwszym półroczu 2018 r. zysk netto Wolfs Technology Fund S.A. sięgnął blisko 83 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 266 tys. zł wobec straty netto w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 163 tys. zł. Osiągnięcie przez Emitenta dodatniej rentowności netto jest rezultatem zapoczątkowanej w zeszłym roku reorganizacji działalności i jej rozszerzeniu o segment nieruchomości. Obecnie głównym źródłem przychodów Spółki jest najem powierzchni biurowych i lokali mieszkalnych oraz zarządzanie nieruchomościami i świadczenie usług doradztwa na rzecz podmiotów zewnętrznych. Zarząd Wolfs Technology Fund S.A. jest zadowolony z wypracowanych wyników i będzie dążył do ich dalszej poprawy w kolejnych kwartałach.

Spółka w minionym kwartale koncentrowała się na realizowaniu działań inwestycyjnych, które pozwoliły na zwiększenie jej aktywów poprzez zakup nieruchomości pod inwestycje deweloperskie oraz z przeznaczeniem na najem. Dzięki bieżącej działalności w obszarze wynajmu posiadanych nieruchomości oraz wykonywaniu zawartych umów doradczych i zarządczych Emitent mógł zanotować dodatni wynik finansowy. Wolfs Technology Fund S.A. sfinalizowała w 2 kw. 2018 r. zakup nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach, która jest zabudowana budynkiem biurowym oraz podpisała umowy na realizacje inwestycji deweloperskich w Gdyni. Spółka zawarła także umowy przedwstępne nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na dalsze inwestycje deweloperskie.  

W lipcu br. Wolfs Technology Fund S.A. poinformowała o zakończeniu z sukcesem emisji akcji serii E, z której pozyskała ponad 15 mln zł. W ramach przeprowadzonej emisji akcji serii E Spółka wyemitowała 7.543.092 szt. akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję. Pozyskane przez Emitenta środki zostaną przeznaczone na dalszy zakup, rozbudowę oraz udoskonalanie posiadanych nieruchomości, a także na rozwój kanałów sprzedaży.

Średnia ocena

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.