Stołeczny ratusz sprzedaje działki na Mokotowie i Żoliborzu

Na sprzedaż zostały wystawione dwie działki, niezabudowana na Żoliborzu o powierzchni 4,205 mkw. przy ulicy Krasińskiego oraz zabudowana działka na Mokotowie, na której mieści się dawny dom oraz wytwórnia środków opatrunkowych Rudolfa Strzeleckiego o powierzchni ponad 1 tys. mkw.

Za grunty na Żoliborzu ratusz chciałby uzyskać minimum 9,2 mln zł netto. Grunt znajduje się na obszarze, dla którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji o warunkach zabudowy. W 2009 r. dla tego terenu została wydana WZ polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami,  zieleni urządzonej wraz z towarzyszącą zabudową usługową, budowie drogi wewnętrznej, budowie ciągu pieszo-rowerowego wraz z niezbędnym zagospodarowaniem i infrastrukturą techniczną.

Z kolei nieruchomość położna na Mokotowie przy ul. Kujawskiej, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i/lub usługi, i/lub usługi administracji. Zgodnie z zapisami planu nieruchomość położona jest w strefie ochrony istotnych parametrów historycznego układu urbanistycznego, na terenie o specjalnych warunkach fundamentowania, w strefie pośredniej ochrony skarpy. Na działce usytuowany jest budynek użytkowy (dawny dom oraz wytwórnia środków opatrunkowych Rudolfa Strzeleckiego) wybudowany w latach 1914-1915, składający się z dwóch części: trzykondygnacyjnej usytuowanej wzdłuż ul. Kujawskiej oraz cztero i pięciokondygnacyjnej usytuowanej prostopadle do ul. Kujawskiej. Powierzchnia zabudowy wynosi prawie 705 mkw. Obiekt kwalifikuje się do generalnego remontu. Zgodnie z zapisami planu budynek jest obiektem chronionym planem jako uznany za mający wybitne walory kulturowe i podlega szczegółowym ograniczeniom i zasadom realizacyjnym określonym przez ustalenia planu.  Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 4216.

Cena wywoławcza za nieruchomość to 8,5 mln zł netto.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.