Savills o rynku inwestycyjnym

Po udanym roku dla europejskiego rynku inwestycyjnego, kiedy kapitał zainwestowany na rynku nieruchomości wyniósł średnio 30 proc. ponad długoterminową średnią, Savills przedstawił prognozę na 2015 rok, zgodnie z którą hotele, mieszkania studenckie i sektor mieszkaniowy pojawią się w kręgu zainteresowań inwestorów, obok tradycyjnych sektorów biurowego, handlowego i magazynowego. Analitycy Savills uważają, że w związku z rekordowo niskimi cenami obligacji, niestabilnością rynków kapitałowych i korzystniejszymi warunkami finansowania, nieruchomości pozostaną preferowaną formą inwestycji.

Savills sugeruje, że biorąc pod uwagę wielkość dostępnych kapitałów oraz zróżnicowany charakter potencjalnych inwestorów, można się spodziewać aktywności generowanej zarówno przez kupujących unikających ryzyka, jak i tych gotowych na bardziej ryzykowne inwestycje. Spowoduje to zawyżony popyt na najlepsze nieruchomości zlokalizowane na głównych rynkach, jak również słabsze aktywa uwalniane przez banki. Pomimo, że kilka inwestycji biurowych powstanie w Londynie i Dublinie, a w Madrycie i Mediolanie kilka obiektów zostanie odnowionych, analitycy Savills podają, że ograniczona nowa podaż na rynkach o małych zasobach, doprowadzi do wzrostu czynszów w Londynie, Brukseli i Dublinie.

Według analityków Savills, inwestorzy na rynku handlowym skoncentrują się na najlepiej prosperujących, głównych ulicach handlowych, gdzie sieci detaliczne otwierają nowe sklepy, jak np. na bardziej zamożnych rynkach w Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Niemczech, oraz skierują uwagę na podnoszącą się po kryzysie Hiszpanię i rozwijający się rynek Polski. Inwestorzy na rynku magazynowym również będą podążać za sprzedawcami detalicznymi, zwłaszcza rozwijającymi sprzedaż internetową, dzięki czemu wzrośnie zainteresowanie magazynami w Holandii, Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Ponadto, Savills dostrzega potencjał inwestycyjny rynku mieszkań studenckich, sektora mieszkaniowego, jak również rynku hotelowego w Londynie i Paryżu. W 2014 na rynku hotelowym w Wielkiej Brytanii miały miejsce transakcje o wartości £6,1 mld, co stanowiło najlepszy wynik od 2006 roku.

Raport ostrzega przed negatywnym wpływem warunków ekonomicznych. Savills sugeruje, że w przypadku wystąpienia deflacji jako rezultatu słabego wzrostu gospodarczego w największych gospodarkach, spadnie zaufanie inwestorów. To potencjalnie zachęci inwestorów do lokowania kapitału w obligacje i podobne aktywa o dłuższym strumieniu dochodów.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.