Projekt ustawy reprywatyzacyjnej gotowy do przyjęcia

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej przeszedł konsultacje i jest już gotowy do przyjęcia. Potrzebna jest tylko decyzja polityczna.

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej przeszedł konsultacje i jest już gotowy do przyjęcia.

- Potrzebna jest tylko decyzja polityczna. Ta ustawa to nie są założenia, to jest już gotowy projekt, który przeszedł pozytywnie konsultacje i ma pozytywną opinię rady legislacyjnej- powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki

Według wiceszefa resortu sprawiedliwości ustawa reprywatyzacyjna narusza gigantyczne interesy z różnych stron, nie tylko międzynarodowe, ale również krajowe, wewnętrzne różnych potężnych środowisk. Wyraził też nadzieję, że w związku z ustawą reprywatyzacyjną nie będzie trudności na polu międzynarodowym.                                                                                                          

Projekt ustawy reprywatyzacyjnej bierze pod uwagę, stan nieruchomości w momencie, gdy była odbierana właścicielom. Przy obliczaniu ewentualnej rekompensaty, będzie brane pod uwagę m.in. w jakim stanie była ta nieruchomość i czy była obciążona hipotecznie.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt ustawy reprywatyzacyjnej w październiku ub.r. Przewiduje on m.in. takie rozwiązania jak rekompensatę w wysokości do 20 proc. wartości mienia przejętego przez państwo po 1944 r., czy zakaz zwrotów w naturze i handlu roszczeniami. Szacunkowy koszt jej skutków wyniósłby od 10 do 15 mld zł.

Według MS, propozycje stanowią kompromis pomiędzy moralną powinnością wobec osób pokrzywdzonych, a ekonomicznymi możliwościami państwa.

Po wejściu ustawy w życie stracą moc m.in.: dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz tzw. dekret Bieruta, nacjonalizujący warszawskie grunty.

Źródło: lex.pl

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.