Próchnik łączy się z Rage Age

Próchnik SA połączy się ze swoją spółką zależną Equity Doctors, która prowadzi sieć sprzedaży detalicznej odzieży marki Rage Age na polskim rynku. Konsolidacja ma m.in. zoptymalizować wydatki i pozytywnie wpłynąć na wyniki całej grupy.

Próchnik SA. zajmuje się projektowaniem i dystrybucją klasycznej, eleganckiej odzieży dla mężczyzn. Firma istnieje na polskim rynku od 1948 r. Natomiast spółka Equity Doctors prowadzi sieć sprzedaży detalicznej odzieży marki Rage Age. Obydwie spółki działają w ramach jednej Grupy Kapitałowej Próchnik SA.
Decyzja o połączeniu jest uzasadniona względami ekonomicznymi. Umożliwi również wzmocnienie wizerunku marki Próchnik na rynku mody męskiej, polepszenie wyników sprzedażowych, a w długotrwałej perspektywie także poprawę wyników finansowych grupy.
– Konsolidacja kapitału w Grupie Kapitałowej Próchnik S.A. w wyniku planowanego połączenia pozwoli na osiągnięcie w ramach jednego podmiotu efektu synergii uzyskiwanego na poziomie projektowania kolekcji, logistyki, marketingu oraz zarządzania siecią sprzedaży, a poprzez wykorzystanie efektu skali doprowadzi do ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty pozwalając na optymalizację wykorzystania majątku w procesach produkcyjnych i sprzedażowych, uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania oraz wyeliminowanie zdublowanych funkcji wsparcia – uzasadnia spółka w giełdowym komunikacie.
Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki Equity Doctors na Próchnik SA.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.