Polimex-Mostostal sprzeda nieruchomości w Szczecinie

Polimex-Mostostal zawarł warunkową umowę sprzedaży gruntów i nieruchomości w Szczecinie. Nabywcą jest spółka Molina Sp. z o.o. 5 S.K.A. Wartość umowy to 3,8 mln zł brutto.

Jak podaje spółka, przedmiotem umowy jest nieruchomość gruntowa położona w Szczecinie przy ulicy Pomorskiej 34 oraz stanowiących odrębne nieruchomości budynku biurowego i budynku niemieszkalnego oraz nieruchomość gruntowa położona w województwie zachodniopomorskim, w Szczecinie przy ulicy Pomorskiej 34C i 35 oraz stanowiących odrębne nieruchomości budynku biurowego i budynku magazynowego.

Łączna cena za wszystkie nieruchomości wynosi 3 813 000 złotych brutto.

Zawarcie umowy przenoszącej nastąpi w ciągu 10 dni od spełnienia się warunków przewidzianych w umowie warunkowej, m.in. potwierdzenia przez kancelarię prawną otrzymania kopii dokumentów wystawionych przez wszystkich wierzycieli hipotecznych posiadających zabezpieczenia w postaci hipotek na przedmiotach umowy, zawierających zgody na zwolnienie nieruchomości ze wszystkich hipotek obciążających i wykreślenia tych hipotek z ksiąg wieczystych prowadzonych dla przedmiotów umowy.

Podpisanie Umowy warunkowej jest elementem realizacji restrukturyzacji operacyjnej.

Źródło: Newseria Inwestor

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.