KFN zatwierdziła prospekt emisyjny akcji Capital Park

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny spółki Capital Park SA., która z oferty publicznej akcji zamierza pozyskać ok. 210 mln zł.

Capital Park SA. zamierza zaoferować do 20.955.314 akcji stanowiących 20,01 proc. kapitału akcyjnego spółki i pozyskać około 210 mln brutto w drodze oferty publicznej akcji. Środki z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju istniejących projektów w budowie oraz na nowe akwizycje. Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie wszystkich akcji zwykłych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Oficjalna publikacja prospektu będzie miała miejsce 18 listopada. Globalnym koordynatorem oferty publicznej i oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Capital Park S.A. działa na polskim rynku nieruchomości od ponad 10 lat. Grupa Capital Park jest inwestorem oportunistycznym, którego głównym celem jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Od rozpoczęcia działalności w 2003 r. grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street zostało wyodrębnionych do nowo utworzonego Real Estate Income Assets FIZ AN, którym grupa aktywnie zarządza i w którym ma15-proc. udział. Zgodnie z wyceną  na koniec grudnia 2012 r. sporządzoną przez Emmerson Evaluation, bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez grupę wyniosła prawie 1,3 mld zł, a wartość docelowa – czyli po zakończeniu wszystkich obecnie realizowanych i planowanych projektów – ponad 3,2 mld zł.  Strategicznym inwestorem Grupy Capital Park są Fundusze Patron, będące częścią grupy Patron Capital Partners, która powstała w 1999 r. i zarządza kapitałem o szacunkowej wartości 2,5 mld euro.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.