JR HOLDING S.A. ocenia miniony rok

JR HOLDING S.A., spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., wypracowała w 2015 r. skonsolidowany zysk netto w kwocie 6,6 mln zł i w porównaniu do wcześniejszego roku, w którym wyniósł on 2,6 mln zł, wzrósł o ponad 154 proc. (przy przychodach netto ogółem 12,8 mln zł na koniec 2015 roku, wobec 6,7 mln zł na koniec 2014 roku). Był to tym samym najlepszy rok dla Emitenta w całej jego historii.

W samym 4 kw. 2015 r. Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. osiągnęła 4,5 mln zł zysku netto, a jej przychody netto ogółem wyniosły 8,1 mln zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku zysk netto sięgnął 0,7 mln zł przy przychodach netto ogółem na poziomie 2,4 mln zł.

Istotny wpływ na taki zysk ma zmiana struktury najemców powierzchni biurowych i handlowych w posiadanych nieruchomościach komercyjnych, a także wejście przez spółkę w branżę Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaiki.

JR HOLDING S.A. rozpoczęła pracę nad przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju całej Grupy Kapitałowej, którą zamierza przedstawić do końca 1 kw. 2016 r. Emitent planuje w większym stopniu skoncentrować swoją działalność na projektach inwestycyjnych, których fundament będą nadal stanowiły nieruchomości komercyjne, przy czym zintensyfikowane zostaną inwestycje w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii oraz nowych technologii.

Średnia ocena

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.