Immofinanz ze wstępnymi wynikami

Według wstępnych danych spółka IMMOFINANZ Group wygenerowała dobre wyniki na poziomie operacyjnym, w wysokości 90,9 mln euro w pierwszym kwartale roku finansowego 2014/15. Spadek w porównaniu rok do roku o 6,5 proc. (Q1 2013/14: 97,2 mln euro) wynikł przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości w poprzednim roku obrotowym. Przychody z najmu pozostały na stałym poziomie, w porównaniu do analogicznych danych z 2013/14 (-1,3 proc.), ale w pierwszym kwartale 2014/15 odnotowano wzrost tego wskaźnika o 1,4 proc. (w porównaniu do Q4 2013/14).

Mimo stabilnych wyników na poziomie operacyjnym, wstępne dane wskazują na zysk netto w wysokości -14,0 mln euro w pierwszym kwartale 2014/15 (Q1 2013/14: 119,8 mln euro). Wpływ na to miały przede wszystkim negatywne skutki przeszacowania z uwzględnieniem kursów wymiany walut, szczególnie wzrostu wartości rubla do euro i dolara od początku maja do końca lipca 2014 roku. Te przeszacowania, które mają charakter bezgotówkowy i których łączna wartość wyniosła -75,9 mln euro, obniżyły zysk netto spółki. Według wstępnych danych, wskaźnik przeszacowania skorygowany o zmiany kursów walut nie miał istotnego wpływu na zysk netto za pierwszy kwartał i wynosi -2,7 mln euro.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.