Immofinanz potwierdza swoje wyniki

Spółka Immofinanz Group wygenerowała wyniki na poziomie operacyjnym, w wysokości 90,9 mln euro w pierwszym kwartale roku finansowego 2014/15. Spadek w porównaniu rok do roku o 6,5 proc. (Q1 2013/14: 97,2 mln euro) wynikł przede wszystkim z planowanej sprzedaży nieruchomości w poprzednim roku obrotowym. Przychody z najmu pozostały na stałym poziomie, w porównaniu do analogicznych danych z 2013/14 (-1,3 proc.), ale w porównaniu do Q4 2013/14 odnotowano wzrost tego wskaźnika o 1,4 proc.. Wyniki te stanowią potwierdzenie danych, które wstępnie zostały ogłoszone przez Immofinanz w 19 września.

Mimo stabilnych wyników na poziomie operacyjnym, zysk netto w pierwszym kwartale 2014/15 osiągnął poziom -14,0 mln euro (Q1 2013/14: 119,8 mln euro). Wpływ na to miały przede wszystkim negatywne skutki przeszacowania z uwzględnieniem kursów wymiany walut, szczególnie wzrostu wartości rubla do euro i dolara od początku maja do końca lipca 2014 roku. Te przeszacowania, które mają charakter bezgotówkowy i których łączna wartość wyniosła -75,9 mln euro, obniżyły zysk netto spółki. Wskaźnik przeszacowania skorygowany o zmiany kursów walut nie miał istotnego wpływu na zysk netto za pierwszy kwartał i wynosi -2,7 mln euro.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.