Immofinanz podsumowuje wyniki

Wynik z działalności wygenerowany przez Immofinanz Group osiągnął stabilny poziom w porównaniu rok do roku i wyniósł 169,5 mln euro w pierwszym półroczu 2014/15 (H1 2013/14: 166,8 mln euro). Pomimo tego, zysk netto za pierwsze półrocze 2014/15 osiągnął poziom ujemny, tj. -30,2 mln euro (H1 2013/14: 110,3 mln euro lub 165,0 mln euro uwzględniając 100 proc. BUWOG). Na poziom zysku netto negatywny wpływ miały przede wszystkim przeszacowania wyceny nieruchomości inwestycyjnych z uwzględnieniem kursów wymiany walut w II kwartale, co odzwierciedla spadek wartości nieruchomości w Europie Wschodniej, a przede wszystkim w Rosji, Polsce i Czechach. Wpłynęły one na obniżenie wyniku netto o 75 mln euro, nie mają jednak wpływu na pozycje gotówkowe.

Koszty bieżącego podatku dochodowego również były wyższe w II kwartale, między innymi w związku ze sprzedażą nieruchomości logistycznych w Szwajcarii. Zysk przed opodatkowaniem na przestrzeni I kwartału uległ znacznej poprawie, osiągając w II kwartale 8,9 mln euro (Q1 2014/15: -18,5 mln euro), jednak zysk netto w drugim kwartale był ujemny na poziomie -16,2 mln euro (Q1 2014/15: -14,0 mln euro).

Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz AG postanowiły dzisiaj o przeprowadzenia programu wykupu akcji własnych w latach 2014-15, do poziomu 10.167.053 akcji (patrz ogłoszenie bieżące z dnia 17 grudnia 2014 roku).

Wypłata dywidendy pieniężnej za bieżący rok obrotowy 2014/15 zależy od osiągnięcia przez Immofinanz AG zysku bilansowego do podziału. W świetle obecnej i przewidywanej, przyszłej sytuacji w Rosji, zarząd nie daje konkretnych wskazówek na temat wielkości potencjalnej dywidendy.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.