Budimex buduje w Krakowie

Budimex poinformował o zawarciu z Uniwersytetem Jagiellońskim umowy na: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne w pomieszczeniach laboratoriów, pomieszczeniach technicznych oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i izolacji akustycznej budynku Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ, zlokalizowanego w Krakowie.

Wartość kontraktu to ponad 1,5 mln zł. Jest to kolejny kontrakt podpisany przez spółkę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Umową o największej wartości jest podpisana w dniu 07 sierpnia 2013 r. kontrakt na wykonanie robót budowlano-montażowych w obiektach Paderevianum UJ położonych przy ul. Krupniczej w Krakowie. Na kwotę ponad 37,5 mln zł.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.