AMW przekazała dane do KZN

Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości szczegółowe dane przeszło 5 tys. działek o powierzchni ponad 2,77 tys. ha. Część gruntów może zostać wykorzystana na potrzeby "Mieszkania Plus". 

Agencja Mienia Wojskowego przekazała do Krajowego Zasobu Nieruchomości szczegółowe dane wszystkich działek spełniających kryteria określone ustawą. Jednak dopiero po weryfikacji przez Krajowego Zasobu Nieruchomości pod kątem lokalizacji i przydatności część z nich będzie mogła zostać wykorzystana do budowy domów w ramach programu "Mieszkanie Plus". 

Łącznie to 5053 działek o powierzchni 2771 ha, z 1936 budynkami o powierzchni 1 mln 446 tys. 860 mkw. Udostępnienie wykazów nie oznacza automatycznego przekazania wskazanych gruntów na rzecz Programu. 

Poza granicami miast i gmin miejskich znalazło się 601 działek o łącznej powierzchni ponad 360 ha, zabudowanych 274 budynkami o łącznej powierzchni ponad 146 tys. 860 mkw. 

W przekazanych do Krajowego Zasobu Nieruchomości dokumentach, zgodnie z przepisami, nie wskazano nieruchomości pozostających w zasobie Agencji, które położone są na obszarze gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, poza obszarami miejskimi i nie zostały ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego, jako nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Nie ujęto także nieruchomości, dla których w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich nie sporządzono miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości weszła w życie 11 września. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomościami Skarbu Państwa. 

Krajowy Zasób Nieruchomości zawarł też umowy dotyczące przekazania 130 nieruchomości w 58 miastach wskazanych przez PKP SA oraz 208 nieruchomości Poczty Polskiej. 

Źródło: PAP

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.