2C Partners wypracowało 420 tys. zł zysku

2C Partners S.A., spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w tym miesiącu na rynku NewConnect, wypracowała 420 tys. zł zysku netto oraz 3991 tys. zł przychodów w 2013 r.

W minionym roku spółka skutecznie kontynuowała realizację strategii rozwoju oraz pozyskała 6,3 mln zł z emisji obligacji. Spółka przygotowywała się również do debiutu na rynku NewConnect, który nastąpił w tym miesiącu.

W 2012 r. Spółka osiągnęła 308 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 3.248 tys. zł. Oznacza to, że w ujęciu rdr. zysk netto zwiększył się o ponad 36 proc., a przychody uległy poprawie o 23 proc. Wypracowanie lepszych wyników finansowych było możliwe dzięki wysokiemu poziomowi sprzedaży posiadanych lokali oraz optymalizacji kosztów finansowych poprzez pozyskanie środków z emisji obligacji.

- Konsekwentne działania zarządu mające na celu zwiększanie poziomu sprzedaży, a także skracanie czasu rewitalizacji budynków przynoszą już efekty. Spółka coraz chętniej kupuje budynki, których spodziewany czas rewitalizacji wynosi do 12-tu miesięcy - mówi Łukasz Tylec, prezes zarządu 2C Partners S.A.

2C Partners S.A. przeprowadziło w 2013 r. kilka istotnych transakcji. W lipcu nabyty został udział w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Stalowej 41 za kwotę 1,19 mln zł. Z kolei w październiku spółka dokonała zakupu użytkowania wieczystego działek gruntu zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kamionkowskiej 29 wraz ze znajdującymi się na nich budynkami. Wartość transakcji wyniosła blisko 1,46 mln zł. Środki na przeprowadzenie zakupów nieruchomości pochodziły z emisji obligacji.

W samym 2013 r. Spółka przeprowadziła emisję obligacji serii D oraz serii E, których łączna wartość przekroczyła 6,3 mln zł. W kwietniu ub. roku papiery wartościowe Spółki zostały po raz pierwszy dopuszczone do obrotu na rynku Catalyst. Natomiast w grudniu do obrotu na alternatywnym rynku trafiła kolejna seria obligacji - seria C.

- Program inwestycyjny prowadzony dzięki pozyskanemu na rynku długu finansowaniu będzie przynosił widoczne efekty w kolejnych kwartałach. Spółka pozyskała nieruchomości, które będą mogły wkrótce zostać sprzedane - dodaje Tylec.

Początek tego roku jest dla Spółki bardzo udany, bowiem w I kw. wypracowała ona 552 tys. zł zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł. Oznacza to niemal 303 proc. wzrost w ujęciu rdr. Tak istotne zwiększenie poziomu sprzedaży, a także wypracowanie dodatniego wyniku finansowego było efektem bardzo skutecznej realizacji sprzedaży zrewitalizowanych i zrestrukturyzowanych przez Spółkę nieruchomości, które zostały przez nią nabyte w poprzednich latach.

W dniu 13. maja br. na rynku NewConnect zadebiutowały akcje 2C Partners S.A., a Emitent nie wyklucza pozyskania w przyszłości kapitału właśnie poprzez emisję akcji. Dzięki upublicznieniu Spółka liczy również na poprawę transparentności, która powinna się przełożyć na jej większą wiarygodność w oczach klientów, partnerów oraz inwestorów. Warto również dodać, że 2C Partners S.A. jest obecnie jedyną spółką publiczną, która prowadzi działalność w obszarze rewitalizacji oraz restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.