Dom Development po I półroczu

Grupa Kapitałowa Dom Development S.A. („Dom Development”, „Grupa”) w II kwartale 2018 roku sprzedała 802 lokale. Łącznie Grupaw I półroczu 2018 roku sprzedała 1650 lokali (11 proc. mniej r/r) uzyskując duże marże.

Grupa w całym I półroczu przekazała klientom, zgodnie z harmonogramem inwestycji, 1441 lokali wobec 904 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 59 proc. Grupa w I półroczu 2018 roku odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 639,2 mln zł wobec 435,5 mln zł rok wcześniej, co oznacza 47-proc. wzrost. Zysk netto Grupy wzrósł o 59 proc. do 76,3 mln zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku w ofercie Grupy znajdowało się 2801 lokali w 28 lokalizacjach (15 warszawskich, 9 trójmiejskich i 4 wrocławskich). W I półroczu 2018 roku Grupa wprowadziła do realizacji 19 projektów, obejmujących łącznie 2391 lokali wobec 17 projektów, obejmujących łącznie 2229 lokali rok wcześniej (wzrost o 7 proc. r/r).  W efekcie na koniec czerwca 2018 roku Grupa posiadała rekordową liczbę 6409 lokali w budowie na 50 projektach, wobec 5945 lokali rok wcześniej, co oznacza wzrost o 8 proc. r/r. Bank ziemi Grupy na koniec I półrocza 2018 roku liczył 7078 lokali. Grupa w okresie styczeń-czerwiec 2018 roku powiększyła bank ziemi o 6 działek na około 1100 lokali. 

Dom Development utrzymuje bardzo silny bilans – poziom gotówki na koniec czerwca 2018 r. wynosił 479 mln zł, netto 184 mln zł przekraczając zobowiązania odsetkowe Grupy. Daje to Grupie wysoki potencjał zakupów ziemi i uruchamiania kolejnych projektów. 

Spółka wykonawcza Dom Construction, należąca do Grupy, z powodzeniem rozpoczęła w I półroczu 2018 r. realizację pierwszych inwestycji w Warszawie w formule generalnego wykonawstwa. 

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.