Ghelamco: budowa Warsaw Spire nie jest zagrożona

Budowa Warsaw Spire. Fot. Ghelamco

Dziennik Rzeczpospolita podał, że spadkobiercy byłych właścicieli zgłosili roszczenia do części działki, na której powstaje największy w Warszawie biurowiec, a wczoraj (4 kwietnia 2013 r.) Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Ghelamco. Przedstawiamy oświadczenie Ghelamco w tej sprawie.

„W związku z wczorajszym oddaleniem przez NSA skargi kasacyjnej w sprawie dawnej nieruchomości nr hip. 1038-J chcielibyśmy poinformować, że decyzja NSA w żaden sposób nie zagraża realizacji projektu. Nie ma podstaw prawnych do pozbawienia Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA praw do nieruchomości na której prowadzona jest inwestycja Warsaw Spire. Inwestycja Warsaw Spire będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W aktualnym stanie prawnym i faktycznym roszczenia reprywatyzacyjne byłych właścicieli pozostają bez wpływu na stan prawny nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (oznaczonej jako działki nr 24/1 i 24/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA4M/00319596/8) i mogą być zaspokojone jedynie poprzez odszkodowania od Skarbu Państwa.

Prawo użytkowania wieczystego przedmiotowego gruntu zostało nabyte  jako składnik mienia przedsiębiorstwa Wojskowe Zakłady Graficzne, przez Eastern Europe Bud sp. z o.o. (obecnie Ghelamco Warsaw Spire sp. z o.o. SKA) w postępowaniu upadłościowym, w drodze przetargu. Spółka Eastern Europe Bud Sp.z o.o. nabyła przedmiotowe użytkowanie wieczyste w dobrej wierze, a w dniu nabycia nie były  ujawnione w księdze wieczystej, roszczenia osób trzecich do przedmiotowej nieruchomości. Eastern Europe Bud sp. z o.o. działał w zaufaniu do organów reprezentujących autorytet państwa, a jeśli osoby posiadające interes prawny w określonym terminie nie zaskarżyły czynności przetargowych, prawa nabywcy do nieruchomości nie mogą być teraz kwestionowane.
Powyższe jest także zgodne z linią orzecznictwa oraz zostało potwierdzone opiniami prawnymi renomowanych kancelarii prawnych.„

Cytat z artykułu w Rzeczpospolitej

Źródło: Ghelamco

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.