Otwarcie obwodnicy Jarocina

Obwodnica Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S-11 została oficjalnie oddana do użytku.

W ciągu wybudowanego przez Budimex w systemie „projektuj i buduj” 10 kilometrowego odcinka drogi wykonano dwa węzły drogowe „Mieszków” i „Jarocin”, w tym trzykilometrowy łącznik drogi ruchu przyśpieszonego. Projekt obejmował realizację trzynastu obiektów mostowych, w tym wiaduktu kolejowego nad obwodnicą w ciągu linii nr 281 Oleśnica-Chojnice, dwóch pełniących funkcję przejść dla zwierząt mostów drogowych w ciągu S-11, dwóch wiaduktów węzłowych, jednego wiaduktu łącznika w klasie GP oraz obiektów poprzecznych w ciągu dróg niższych klas. Ponadto wykonano przepusty, w tym ekologiczne, przebudowano drogi poprzeczne, zbudowano drogi dojazdowe i wewnętrzne, a także zmodernizowano kolidującą infrastrukturę techniczną.

Mimo opóźnień związanych z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, spowodowanymi zmianami w prawie dotyczącym ochrony środowiska, prace udało się zakończyć ponad dwa miesiące wcześniej, niż uwzględnione to było w aneksie przedłużającym termin ukończenia inwestycji do 15 listopada.

Wartość kontraktu to 238,5 mln netto.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.