Wikana wyemituje obligacje za 33,6 mln zł

Lubelski deweloper chce wyemitować obligacje serii A i B o łącznej wartości 33,6 mln zł. Pieniądze przeznaczy m.in. na spłatę kredytów i zasilenie kapitału obrotowego.

Wikana chce wyemitować do 26 tys. zabezpieczonych, trzyletnich obligacji serii A o wartości do 26 mln zł. Zabezpieczeniem będzie poręczenie udzielone przez osobę fizyczną. Planuje również emisję do 7,612 niezabezpieczonych, 42-miesięcznych obligacji serii B o wartości do 7,6 mln zł.
Oprocentowanie obligacji serii A i B będzie oprocentowaniem zmiennym i zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o 5,95 p.p. w skali roku.
Po przeprowadzeniu emisji spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu na Catalyst lub BondSpot lub do obu tych systemów.

Pieniądze pozyskane z emisji obligacji Wikana przeznaczy głównie na na wykup części z 26,250 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii S01. Ponadto spółka myśli o spłacie kredytów obrotowych udzielonych przez bank BGŻ oraz BPS, a także kredytu rewolwingowego udzielonego przez BGŻ spółce zależnej, Wikana Bioenergia. Deweloper chce również zasilić swój kapitał obrotowy.

Zobowiązania Wikany na koniec marca 2013 r. wynosiły 78,9 mln zł - z czego kredyty i pożyczki około 15 mln zł.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.