Spółki zależne Echo Investment wyemitowały obligacje na 109 mln zł

Spółki zależne giełdowego dewelopera: Projekt 4 - Grupa Echo oraz A4 Business Park - Grupa Echo wyemitowały niezabezpieczone, 10-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 109 mln zł.

Pierwsza ze spółek dokonała emisji obligacji na kwotę 64 mln zł, natomiast druga – na 45 mln zł. Ponadto, od 13 sierpnia 2013 r., trzy inne spółki zależne Echo Investment wyemitowały 10-letnie, niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej 55,5 mln zł. Wszystkie papiery zostały objęte przez dwa fundusze: Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, oba z siedzibą w Krakowie. Echo Investment jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez oba te fundusze.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.