PKO ma zgodę na fuzję. Powstanie nowy bank hipoteczny

Fot. Fotolia

Bank PKO BP może przejąć Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes UOKiK uznała, że transakcja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję.

W lipcu 2013 r. do UOKiK wpłynął wniosek dotyczący przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski kontroli nad trzema spółkami należących do grupy kapitałowej Nordea – Nordea Bank Polska, Nordea Finance oraz Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. Zgodnie z informacją PKO BP celem koncentracji jest rozszerzenie działalności PKO BP, m.in. w oparciu o placówki przejmowanego banku, a także stworzenie nowego banku hipotecznego, na bazie portfela kredytów hipotecznych Nordea Bank Polska.

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że uczestnicy transakcji posiadają łącznie największe udziały na krajowych rynkach kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, depozytów dla gospodarstw domowych oraz produktów kartowych dla osób fizycznych. Zdaniem UOKiK, wynikają one jednak z dotychczasowej pozycji PKO BP, dlatego transakcja nie wpłynie negatywnie na konkurencję. Uzyskanie pozytywnej decyzji prezes UOKiK jest jednym z warunków umowy zawartej 12 czerwca 2013 r. między PKO Bankiem Polskim a spółką Nordea Bank AB opiewającej na łączną kwotę 2 mld 830 mln zł.

Do jej realizacji niezbędne są jeszcze w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu zgodę wyraził ukraiński Urząd Antymonopolowy. PKO przewiduje, że termin uzyskania zgody KNF i spełnienia pozostałych warunków umowy oraz finalizacja umowy nabycia akcji to przełom 2013 i 2014 r. Przewidywany termin zakończenia fuzji prawnej Nordea Bank Polska i PKO Banku Polskiego to połowa 2014 r., a fuzji operacyjnej w ramach połączonego banku – nie później niż 12 miesięcy po nabyciu akcji Nordea Bank Polska, na przełomie roku 2014/2015. W wyniku połączenia PKO Bank Polski stanie się następcą prawnym, tj. podmiotem ogółu praw i obowiązków Nordea Bank Polska. Kolejnym etapem będzie zmiana marki i pełna integracja operacyjna.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Skonsolidowany zysk netto banku za I półrocze 2013 r.  wyniósł 1,53 mld zł. PKO BP jest spółką krajową z największą wartością akcji w wolnym obrocie na GPW.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.