Mirbud zwiększa rentowność

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2013 Grupa Mirbud uzyskała przychody w wysokości 233,8 mln zł, wygenerowała zysk operacyjny 20,8 mln zł, a zysk netto ponad 11 mln zł. Mimo niewielkiego spadku sprzedaży grupa poprawiła swoją rentowność w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Zwiększoną rentowność na poziomie EBIT odnotowały wszystkie spółki z grupy Mirbud. 

Spadek sprzedaży w pierwszym półroczu 2013 r. wynikał głównie z  początkowej fazy realizacji trzech największych  kontraktów w grupie: Hali Podium w Gliwicach, Fabryki Biznesu w Łodzi oraz dokończenia budowy autostrady A1. Jednak w kolejnych kwartałach  te projekty, a w szczególności budowa autostrady A1, powinny wpłynąć na przyśpieszenie wzrostu przychodów w porównaniu do analogicznego okresu  2012 r. W dużej mierze zależy to od zaawansowania prac na budowie autostrady. – Dostrzegam lekkie odbicie w branży, chociaż jeszcze nie do poziomów sprzed 2-3 lat. Szczególnie w sektorze publicznym pojawia się coraz więcej postępowań przetargowych, które mogą skutkować większymi zamówieniami w ciągu następnych 3-4 kwartałów, na przykład w budownictwie drogowym. Dla nas ten rok powinien być lepszy zarówno pod kątem rentowności jak i przychodów. Oczywiście tradycyjnie w II półroczu zanotujemy znaczące wyższe przychody. Warto też podkreślić, że duże projekty obecnie przez nas realizowane dają nam perspektywę stabilnych przychodów na najbliższe 2 lata, chociaż oczywiście będziemy także starać się o nowe zamówienia. Analizując nasze wyniki priorytetem dla Mirbudu jest systematyczne zwiększanie rentowności i obniżanie zadłużenia - skomentował Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu Mirbud S.A.

W I półroczu 2013 r. nieznacznie spadł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży: z 5,09 proc. w pierwszym półroczu 2012r. do 4,42 proc. w pierwszych sześciu miesiącach br. Zwiększył się za to udział sprzedaży usług wynajmu z 5,73 proc. w 2012 r. do 7,67 proc. na półrocze roku 2013.

Obecnie backlog Grupy Mirbud wynosi ponad 1,4 mld zł, z czego 700 mln zł przypada na 2013 r., a blisko 500 mln zł na 2014 r.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.