Kardan opuszcza GTC

Fot. Fotolia

Za 160 mln euro Kardan, główny udziałowiec i założyciel, sprzedaje 27,75 proc. akcji Globe Trade Centre S.A. (GTC SA). Kupujący to fundusz Lone Star Real Estate Fund III.

 Zamknięcie transakcji ma nastąpić w przyszłym tygodniu. Decyzja dotycząca sprzedaży akcji GTC  wynika przede wszystkim z potrzeb płynnościowych Kardan związanych ze zbliżającym się terminem spłaty kwoty głównej i odsetek z tytułu dłużnych papierów wartościowych Kardan zapadających w lutym 2014 i 2015 r.

 – Zakończyliśmy długą i ambitną procedurę w trudnych warunkach rynkowych. Sprzedaż akcji GTC SA stanowi ważny krok dla Kardan w zakresie zadowalającego rozstrzygnięcia jej sytuacji płynnościowej. Kardan założył spółkę GTC SA na początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia i od tego czasu spółka ta rozwinęła się stając się wiodącą spółką nieruchomościową w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2004 r. akcje GTC SA zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od pierwszego kwartału tego roku sprawozdania finansowe GTC SA nie są już konsolidowane w naszych sprawozdaniach finansowych. Podjęcie decyzji o sprzedaży naszych akcji w GTC SA stanowi naturalny etap strategii Kardan obejmującej założenie, rozwój i zarządzanie aktywami, a następnie wyjście z danej inwestycji. Kardan będzie nadal koncentrował się na działalności nieruchomościowej na obiecujących rynkach wschodzących charakteryzujących się istotnie wyższymi perspektywami wzrostu niż na rynkach rozwiniętych – powiedział Shouky Oren, dyrektor generalny (CEO) Kardan N.V.

Lone Star RE III Fund został utworzony w październiku 2013 r. i posiada 7 mld dolarów łącznych zobowiązań do wniesienia kapitału. Fundusze Lone Star od chwili ich powstania zrealizowały ponad 1100 transakcji o łącznej cenie sprzedaży wynoszącej ponad 94 mld dolarów.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.