JR Holding z wynikami po III kwartałach 2017 r.

JR Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zakończyła trzeci kwartał 2017 r. skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie 614 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 921 tys. zł. Spółka podejmuje aktywne działania mające na celu dalszy wzrost wartości całej Grupy.

Po trzech kwartałach 2017 r. zysk netto Grupy Kapitałowej JR Holding S.A. wyniósł 1.708 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły ponad 3.004 tys. zł. Spółka osiąga stabilne przychody dzięki odpowiedniemu zarządzaniu nabywanymi nieruchomościami, które od samego początku generują przychody z wynajmu i są dochodowe. Taki model biznesowy umożliwia Grupie notowanie coraz lepszych wyników finansowych uwzględniając przy tym bezpieczeństwo inwestycji, kapitału, a przede wszystkim akcjonariuszy. Zarząd JR Holding S.A. konsekwentnie poszukuje nowych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na dywersyfikację obszarów biznesowych oraz osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z inwestycji przy zachowaniu minimalizacji czynników ryzyka. 

JR Holding S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Grupa Kapitałowa JR Holding S.A. wypracowała w 2016 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 1.644 tys. zł przy skonsolidowanych przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 4.172 tys. zł. Spółka realizuje także Program skupu akcji własnych, na który przeznaczone zostały środki w kwocie do 5 mln zł. 

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.