JR HOLDING S.A. przeznaczy do 5 mln zł na program buy-back

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., przeznaczy środki w wysokości do 5 mln zł na realizację programu skupu akcji własnych. Emitent liczy również na dalszy rozwój segmentu biznesowego związanego z branżą Odnawialnych Źródeł Energii.

Akcjonariusze JR HOLDING S.A. podczas NWZA, które odbyło się w dniu 07.01.2016 r., podjęli uchwałę o przyjęciu zmienionego programu skupu akcji własnych. Zgodnie z podjętą w tym zakresie uchwałą, Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia maksymalnie 7.800.000 szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 2,00 zł za jedną akcję. Łączna wartość środków przeznaczonych na realizację programu buy-back wyniesie do 5 mln zł, a termin jego trwania został przewidziany do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Nabyte akcje będą mogły być umorzone lub przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Istotnym wydarzeniem dla Emitenta związanym z rozwojem segmentu biznesowego w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii jest podjęcie uchwał przez NWZA Spółek COLUMBUS CAPITAL S.A. oraz Columbus Energy S.A. odnośnie połączenia obu podmiotów. Głównym celem nowo utworzonej Spółki będzie zdobycie wysokiej pozycji rynkowej w branży fotowoltaiki, a także przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Podmiot będzie także prowadził działalność inwestycyjną w przedsiębiorstwa z sektora MŚP. JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada obecnie 35,96 proc. łącznej liczby akcji Columbus Energy S.A.

JR HOLDING S.A. osiągnęła w 3 kw. 2015 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 2.193 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży sięgających 1.145 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2015 r. skonsolidowany zysk netto Spółki kształtował się na poziomie ponad 2.154 tys. zł, a wartość przychodów wynosiła 3.388 tys. zł. Emitent znajduje się także od dnia 01.10.2015 r. w segmencie New Connect Lead, grupującym 26 największych i najpłynniejszych spółek z alternatywnego rynku.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.