IMMOFINANZ publikuje wyniki za 1Q roku finansowego

Wyniki operacyjne osiągnięte przez IMMOFINANZ osiągnęły stabilny poziom, w porównaniu rok do roku i wyniosły 45,3 mln euro w pierwszym kwartale skróconego roku finansowego 2016 (Q1 2015/16: 46,9 mln euro). Przychody z najmu spadły z 82,2 mln euro do 76,8 mln euro ze względu na czasowe obniżenie czynszów w Moskwie i planowaną sprzedaż nieruchomości.

Analizy „like-for-like” (czyli po uwzględnieniu nowych przejęć, oddanych do użytku nowych projektów i sprzedaży, w celu uzyskania porównywalności z poprzednim kwartałem) pokazują stabilny rozwój przychodów z najmu ogółem do łącznie 67,8 mln euro w pierwszym kwartale roku 2016A (Q4 2015/16: 68,3 mln euro). Przychód z najmu w przypadku działalności w Rosji był o 0,7 mln euro niższy niż w czwartym kwartale 2015/16 i osiągnął 18,3 mln euro, ale został on skontrastowany z nieznacznym wzrostem przychodów w Rumunii.

Portfel inwestycyjny IMMOFINANZ odnotował poziom najmu na poziomie 86,4 proc. na dzień 31 lipca 2016 (30 kwietnia 2016 roku: 86,3%). Poziom najmu był stabilny zarówno w nieruchomościach biurowych i wyniósł 81,6 proc. (30 kwietnia 2016 roku: 81,7 proc.) jak i w obiektach handlowych – 91,2 proc. (30 kwietnia 2016 roku: 91,1 proc.). Wyłączając Rosję, w sektorze handlowym najem kształtował się na poziomie 94,6 proc. (30 kwietnia 2016: 94,1 proc.).

Wynik z zarządzania nieruchomościami wzrósł o 3,9 proc. rok do roku do 54,5 mln euro dzięki spadkowi wydatków własnościowych. Wynik ze sprzedaży nieruchomości wyniósł 0,7 mln euro za okres sprawozdawczy (Q1 2015/16: 1,0 mln euro).

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.