Echo Investment podwaja zyski

Pierwszą połowę 2013 r. grupa kapitałowa Echo Investment zamknęła zyskiem netto na poziomie 302 mln zł, wyższym o ponad 200 proc. w odniesieniu do I półrocza 2012 roku. Przychody netto przekroczyły 265 mln PLN, pozostając na poziomie zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie rok wcześniej (277 mln zł). Wynik na działalności operacyjnej wyniósł na koniec pierwszego półrocza 2013 r. 489 mln zł i był wyższy o 570 proc. w stosunku do wyniku EBIT na koniec I półrocza 2012 r.

Centra handlowe z portfela Echo Investment wypracowały w I półroczu 2013 r. przychody w wysokości 160 mln zł, biura i hotele - 52 mln zł, mieszkania - 51 mln zł i pozostałe - 3 mln zł. Całkowita wartość aktywów grupy Echo Investment wzrosła o blisko 12 proc. i przekroczyła 5,8 mld zł. Poziom kapitałów własnych grupy osiągnął wartość 2,75 mld zł i był o ponad 26 proc. wyższy od wartości sprzed roku. Na koniec I półrocza 2013 r. grupa kapitałowa Echo Investment miała ponad 422 mln zł środków pieniężnych, co oznacza wzrost na przestrzeni roku o 85,6 mln zł.

 

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.