Atrium rozwija skrzydła w Polsce

Spółka Atrium European Real Estate ogłosiła wyniki za II kwartał i I półrocze 2013 r. Wartość rynkowa portfela dochodowego Atrium w Polsce wyniosła 1 mld euro i nieznacznie wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spółka ma sfinalizować niedługo przejęcie Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu. Jest też w trakcie rozbudowy toruńskiego Atrium Copernicus i przybliża się do otwarcia Atrium Felicity w Lublinie.

Portfela dochodowy Atrium w Polsce stanowi 47 proc. portfela nieruchomości dochodowych spółki o łącznej wartości 2,2 mld euro, na który składa się 156 aktywów. Jego wartość wzrosła w porównaniu z I kw. tego roku i wyniosła 1 mld euro. Polski portfel Atrium wygenerował 3 proc. wzrost dochodu brutto z najmu (GRI) do poziomu 38 mln euro w I połowie 2013 r. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dochód netto z najmu (NRI) wzrósł  o 4,3 proc,do poziomu 38,8 mln euro. Natomiast komercjalizacja wszystkich 21 aktywów portfolio Atrium w Polsce (według definicji EPRA) wzrosła do poziomu 97,4 proc. Polski portfel grupy umocnił się w wyniku ogłoszonego przejęcia centrum handlowego Galeria Dominikańska we Wrocławiu w Polsce o wartości 151,7 mln euro. Finalizacja transakcji przejęcia jest oczekiwana w III kwartale 2013 r., w jej wyniku udział portfela dochodowego Atrium w Polsce w portfelu nieruchomości dochodowych grupy wzrośnie do 50 proc. Spółka odnotowała również zaawansowane postępy i dobrą dynamikę wynajmu w centrum Atrium Felicity w Lublinie, które stanowi pierwszą znaczącą inwestycję typu "greenfield" grupy. Planowany termin otwarcia obiektu to I kwartał 2014 r. Prace budowlane postępują zgodnie z harmonogramem, a spółka podpisała wstępne umowy najmu ponad 90 proc. powierzchni, przy średnim okresie najmu wynoszącym ok. 6 lat. Przebudowa centrum Atrium Copernicus w Toruniu w Polsce również przebiega zgodnie z planem. Dzięki rozbudowie obiekt zostanie powiększony o 17,3 tys. mkw. powierzchni najmu brutto (GLA) i dodatkowe 640 miejsc parkingowych po zakończeniu prac pod koniec 2014 r. Zawarto już wstępne umowy najmu na 65 proc. rozbudowywanej powierzchni.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.