W obiektach handlowych zapewniamy bezpieczeństwo klientom, najemcom i zatrudnionemu personelowi

Krzysztof Bartuszek, Prezes Zarządu spółek Securitas w Polsce

Podchodzimy z dużą odpowiedzialnością do zagrożeń wynikających z pandemii koronawirusa na świecie i zagrożenia epidemicznego w Polsce. Prewencja to nasza główna zasada, którą stosujemy zawsze, a w obecnej sytuacji ma ona szczególne znaczenie - mówi Krzysztof Bartuszek, Prezes Zarządu spółek Securitas w Polsce.

Przygotowaliśmy szereg wytycznych i dodatkowych procedur w zakresie COVID-19, mających na celu wsparcie naszych partnerów biznesowych. Działania podejmowane bezpośrednio w centrach handlowych mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom w nich  przebywających czyli klientom, najemcom i zatrudnionemu personelowi.

Mamy świadomość, jak duża odpowiedzialność spoczywa na firmach ochrony i naszych pracownikach. W obecnej sytuacji stosowanie procedur, wnikliwa obserwacja i czujność pracowników ochrony, ma w naszej ocenie kluczowe znaczenie. Przykładamy szczególną wagę do skutecznego zapoznania pracowników z procedurami działania w sytuacji zagrożenia epidemicznego, które opracowaliśmy wspólnie z zarządcami centrów handlowych. Jesteśmy też w stałym kontakcie z naszymi pracownikami ochrony w centrach handlowych oraz odpowiednimi służbami i monitorujemy rozwój sytuacji. Powołaliśmy sztab kryzysowy, który na bieżąco reaguje podejmując adekwatne działania. 

W ramach opracowanych procedur, w każdym centrum handlowym ochranianym przez Securitas, wyznaczono specjalne pomieszczenia służące do wyizolowania osób potencjalnie zarażonych, do momentu przyjazdu odpowiednich służb. W ramach dodatkowych działań, w każdym centrum i na każdej zmianie, wytypowano osoby odpowiedzialne za nadzór nad osobami zgłaszającymi złe samopoczucie.

Na terenie centrów handlowych wdrożone zostały  dodatkowe działania prewencyjne. Dezynfekowane są powierzchnie i pomieszczenia newralgiczne, takie jak klamki, poręcze, lady, włączniki światła, szatnie, a pracownicy wyposażeni są w płyny dezynfekujące oraz  rękawiczki, maseczki jednorazowe i okulary ochronne, które będą używane w przypadku kontaktu z potencjalnie zarażoną osobą.

Naszym zadaniem jest również zadbanie o bezpieczeństwo i zdrowie naszych  pracowników, którzy z racji przebywania w dużych skupiskach ludzi, są szczególnie narażeni na ewentualny kontakt z wirusem. Wszyscy  pracownicy Securitas są zobowiązani  do mierzenia temperatury przed przystąpieniem do służby, a osoby które przebywały w zagrożonych krajach, zostały zobowiązane do zgłoszenia tego faktu przełożonym. Sytuacja jest dynamiczna i trzeba być przygotowanym na różne wersje wydarzeń. Na bieżąco współpracujemy z zarządcami centrów handlowych, opracowując scenariusze na wypadek ewentualnego zamknięcia obiektów lub kwarantanny zarządzonej na terenie obiektów.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.