Przyszłość obiektów typu convenience

Rynek nieruchomości handlowych rośnie w stałym tempie. Powstają nowe miej-sca pracy oraz strefy zakupowe. Jest to szczególnie istotne w mniejszych mia-stach bądź na obrzeżach ośrodków wojewódzkich, gdzie rynek nie jest jeszcze tak nasycony. W takich miejscach sprawdzają się nieruchomości typu conve-nience. Trei Real Estate specjalizujący się w budowie Vendo Parków planuje realizację blisko 50 obiektów typu convenience.

Na koniec 2017 roku całkowite zasoby powierzchni handlowej w Polsce wyniosły ponad 11,5 mln mkw. Większość stanowią wielkopowierzchniowe galerie handlowe w dużych miastach, znaczący jest jednak wciąż rosnący udział mniejszych parków handlowych, które stanowią już 10 proc. całkowitej powierzchni. Nieruchomości komercyjne typu convenien-ce uzupełniają mapę handlową kraju – ich cechą charakteryzują jest powierzchnia do kilkuna-stu tysięcy mkw. Od tradycyjnych galerii handlowych odróżnia je brak wspólnych korytarzy łączących poszczególne lokale, do których wchodzi się bezpośrednio z parkingu. Eksperci z Trei Real Estate oceniają, że udział parków handlowych w całkowitym zasobie po-wierzchni handlowych dostarczanych na rynek będzie się konsekwentnie zwiększał.

Parki handlowe powstające w konwencji convenience to najczęściej jednokondygnacyjne nieruchomości usytuowane w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców bądź na obrze-żach miast wojewódzkich. 

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.