PRCH pracuje nad RODO dla centrów handlowych

Polska Rada Centrów Handlowych rozpoczęła prace inicjatywnej grupy roboczej złożonej z przedstawicieli firm członkowskich, której celem jest wypracowanie Kodeksu postępowania dla centrów handlowych w Polsce, w zakresie RODO. Pierwsze wnioski zostaną ogłoszone 30 maja, br.

Kodeks, który powstanie zgodnie z art. 40 rozporządzenia RODO, doprecyzuje i uszczegółowi zasady przetwarzania danych osobowych w branży handlowej. Po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych określi standard ochrony danych w sektorze. Firmy biorące udział w pracach nad Kodeksem PRCH w zakresie RODO będą mogły dzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami oraz proponować rozwiązania poprzez konsultacje wewnątrz-branżowe oraz z UODO (Urzęd Ochrony Danych Osobowych).

Docelowo PRCH chce stworzyć dokument, którego współtwórcy i sygnatariusze będą liderami w zakresie zarządzania danymi osobowymi w sektorze. Dotychczas udział w pracach nad Kodeksem zadeklarowali zarówno właściciele jak i zarządcy nieruchomości. Łącznie reprezentują ponad 100 nieruchomości: galerii handlowo-rozrywkowych oraz parków handlowych i wyprzedażowych. W pracach kodyfikacyjnych wpierać ich będą eksperci z kancelarii DZP oraz DAPR. Plan prac zakłada ukończenie dokumentu w drugiej połowie 2019 roku i przedłożenie do szerszych konsultacji społecznych.

Tworzenie kodeksów doskonale wpisuje się w działania statutowe stowarzyszenia jakim jest PRCH, czyli m.in. kształtowanie zasad etyki w działalności gospodarczej i zawodowej związanej z nieruchomościami handlowymi, doskonalenie metod zarządzania i norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym - mówi Radosław Knap, dyrektor generalny PRCH.

Pierwsze wnioski zostaną zaprezentowane już 30 maja, podczas drugiego dnia ReDI 2019 | Conference x Exhibition - flagowego wydarzenia PRCH dedykowanemu rozwojowi i networkingowi branży retail w Polsce.

Średnia ocena

Na podobny temat

Komentarze

Zaloguj się aby móc dodawać nowe komentarze.